Tájékoztatás a kötelező szaknyelvi órákról

Tájékoztatás a kötelező angol és német szaknyelvi órákról, a szigorlatról és a PROFEX vizsgáról

Szeretnénk tájékoztatni az új mintatanterv szerint tanuló hallgatókat a kötelező angol és német szaknyelvi órákkal kapcsolatos tudnivalókról.

A tantárgy négy féléves, a negyedik félévet szigorlat zárja, amely kiváltható az államilag elfogadott jogi és közigazgatási PROFEX nyelvvizsgával. Azonban szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a PROFEX nyelvvizsga csak a szigorlatot váltja ki, nem váltja ki a kötelező szaknyelv 1-4. kurzusokat. Azokat a mintatanterv alapján az előírt félévben fel kell venni.