Következő vizsga

Tekintettel a fennálló veszélyhelyzetre a 2021. áprilisi PROFFEX nyelvvizsgák időpontját vizsgaközpontunk elhalasztja az alábbi időpontokra:

Jogi és közigazgatási szakirány:

  • 2021. október 25. - november 6.
  • Beszédértés vizsgarész + írásbeli részvizsga: 2021. október 30.

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 24.

A befizetett vizsgadíjak a következő vizsgaidőszakra érvényesek, a vis major helyzet miatt halasztási díj nélkül.

Harmat Beáta
szaknyelvi koordinátor

7622 Pécs, 48-as tér 1. II. emelet 206. iroda
harmat.beata@ajk.pte.hu
+36 72 501 599 / 23421