Vizsgára jelentkezés

Tisztelt Jelentkező!

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról ITT tud tájékozódni.

 1. A vizsgadíj visszaigénylése az 503/2017 es kormányrendelet szerint a 35. életévét be nem töltött, 2018. január 1. után tett első sikeres államilag elismert nyelvvizsgára vonatkozik. (kormányrendelet)
 2. A vizsgázó a sikeres vizsga letétele után a bizonyítvány átvételekor a vizsgaközponttól/vizsgahelytől befizetési bizonylatot is kap, melyet a vizsgadíj visszaigénylésekor mellékelnie szükséges (űrlap).
 3. Fontos! A befizetési igazolást csak abban az esetben tudjuk a vizsgázó nevére kiállítani, ha csekk/utalás közlemény rovatában a vizsgázó neve feltüntetésre kerül.

A PROFEX jogi- és közigazgatási nyelvvizsga PÉCSI vizsgahelyére a következő módon tudja befizetni a vizsgadíjat:

 • minden jelentkező 2 db banki utalással tudja rendezni a díjat
 • az első utalás az ÁJK 55%-a, a második utalás az ÁOK vizsgaközpont 45 %-a a vizsgadíjból
 • az alábbi táblázat tartalmazza az utalásokhoz szükséges részösszegeket.
 • a számlaszám MINDEN ESETBEN:
  • Pécsi Tudományegyetem
  • 11731001-23135378-00000000
 • A közlemény rovatban kell utalásonként változtatni a megnevezést!

Egy konkrét példával megmutatva:
ha Ön ALAPFOKÚ és KOMPLEX (C) vizsgára jelentkezik

1. tranzakció

 • közlemény rovat: 150046 ÁJK Profex vizsgadíj + Vizsgázó neve
 • összeg: 19250 Ft

2. tranzakció

 • közlemény rovat: 150005 ÁOK Profex jogi vizsgadíj + Vizsgázó neve
 • összeg: 15750 Ft

Ne feledje, minden esetben 2 db utalást kell elindítani és a helyes összegeket kiválasztani a táblázatból az adott vizsgafajtának megfelelő

PROFEX vizsgadíjak 2023. szeptember 1-től

Szint Összesen ÁJK 55%-a
1. utalás
Központ 45%-a
2. utalás
alapfok A (szóbeli) 20000 Ft 11000 Ft 9000 Ft
alapfok B (írásbeli) 20000 Ft 11000 Ft 9000 Ft
alapfok C (komplex) 35000 Ft 19250 Ft 15750 Ft
Szint Összesen ÁJK 55%-a
1. utalás
Központ 45%-a
2. utalás
középfok A (szóbeli) 23000 Ft 12650 Ft 10350 Ft
középfok B (írásbeli) 23000 Ft 12650 Ft 10350 Ft
középfok C (komplex) 40000 Ft 22000 Ft 18000  Ft
Szint Összesen ÁJK 55%-a
1. utalás
Központ 45%-a
2. utalás
felsőfok A (szóbeli) 26000 Ft 14300 Ft 11700 Ft
felsőfok B (írásbeli) 26000 Ft 14300 Ft 11700 Ft
felsőfok C (komplex) 45000 Ft 24750 Ft 20250 Ft

A befizetést igazoló banki utalásokról szóló bizonylatokat és a kitöltött, aláírt jelentkezési lapot az alábbi email címre legyen szíves scannelt formátumban elküldeni: harmat.beata@ajk.pte.hu.

Jelentkezési lap letöltése >>