Kurzusok, próbavizsgák

Felkészülési lehetőségek

Jogi és közigazgatási ismeretek

 • Jogi és közigazgatási képzés, jogi és közigazgatási pályák
 • Jog felosztása [jogterületek, jogforrások, jogrendszerek]
 • A közigazgatási jog helye a jogrendszerben
 • A közigazgatás szakterületei és tevékenységfajtái

Közjog

 • Alkotmányjog [alkotmányos rendszerek, írott és íratlan alkotmányok]
 • A törvényhozás rendje. Parlamenti rendszerek, parlamenti bizottságok
 • Kormányzati rendszerek
 • A kormány felépítése, mőködése, döntés elıkészítési-, és döntéshozatali eljárások
 • Igazságszolgáltatás, a bíróságok rendszere
 • Választási rendszerek
 • Az önkormányzati rendszer
 • A közigazgatás intézményrendszere
 • A közszolgálat
 • Büntetıjog
 • Eljárásjog
 • Közigazgatási jog
 • Pénzügyi jog

Magánjog

 • Polgári jog: kötelmi jog, családjog, öröklési jog
 • Társasági jog
 • Munkajog

Európa Uniós ismeretek

 • Az Európai integráció története
 • Az EU intézményrendszere
 • Európai Közösségi jog
 • Jogalkotás és döntéshozatali eljárás
 • Európai közigazgatási jog
 • Az EU politikái

Angol nyelv:

 • Amy Bruno-Lindner and TransLegal: International Legal English Student's Book with Audio CDs (3): A Course for Classroom or Self-study Use 2nd Edition, Cambridge University Press, 2011
 • Amy-Krois Lindner / Matt Firth: Introduction to International Legal English with Audio CDs (2), Cambridge University Press, 2008
 • Nick Brieger: Test Your Professional English: Law (Penguin English Guides) Paperback – 27 Mar. 2002
 • Gillian D Brown / Sally Rice: Professional English in Use – Law, Cambridge University Press, 2007.
 • Riley, Alison: English for law (London, Basingstoke, Macmillan Publ. 1991)
 • Russel, Frances: English law and language (New York [etc.]: Prentice Hall, 1993)
 • Döme Éva: English for European Studies (PTE ÁJK, 2000)
 • Dr. Kovács Tímea: Angol jogi szaknyelv I. - Contract Law Szerződések joga (Jogi Szaknyelvi Könyvek, 2015)
 • Dr. Kovács Tímea: Angol jogi szaknyelv II. - Business Law Gazdasági jog 
 • Judit Ormai - Marietta Pókay: English for Law Students (PTE ÁJK, 2001)
 • Marietta Pókay - Judit Ormai - Éva Döme- Zsófia Zelnik : English for Law Students – 1. (PTE ÁJK, 2008)
 • Marietta Pókay - Judit Ormai - Zsófia Zelnik : English for Law Students – 2. (PTE ÁJK, 2009)

Német nyelv:

 • Deutsche Juristische Fachsprache I - Willkommen im Zivilrecht!
 • Deutsche Juristische Fachsprache II - Willkommen im Gesellschafts - und Handelsrecht!
 • Deutsche Juristische Fachsprache III - Willkommen im Strafrecht!
 • Dieszler László: Német szakmai társalgás (Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000)
 • Dieszler-Hınig - Hajnáné - Zelnik : Texte aus Bereichen des detuschen Rechts (PTE ÁJK, 2000)
 • Ary Ildikó - Jenıfi György - dr. Molnár Lászlóné - Czekaláné J. Valéria: Die Europäische Union. Deutsches
 • Kursbuch. (EU Szakmai Nyelvkönyvek sorozat, Paginarum Kiadó, 2002)

Harmat Beáta
szaknyelvi koordinátor

7622 Pécs, 48-as tér 1. II. emelet 206. iroda
harmat.beata@ajk.pte.hu
+36 72 501 599 / 23421