Mellékletek

A PTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA DOKTORI ISKOLÁJÁNAK pályázati felhívása tudományos doktori (PhD) képzésre

A pályázathoz csatolandó dokumentumok, a pályázat kellékei:

  • kitöltött jelentkezési lap,
  • szakmai önéletrajz,
  • az egyetemi leckekönyv másolata,
  • mesterképzésben szerzett fokozatot igazoló végzettség (diploma) másolata,
  • idegen nyelvismeretet igazoló okmány másolata (legalább középfokú C típusú nyelvvizsga),
  • kutatási témavázlat,
  • a témavezető támogató nyilatkozata.