Doktori Iskola Tagjai

A doktori iskola vezetője

Prof. dr. habil. Herke Csongor DSc.

Prof. dr. habil. Herke Csongor DSc.

egyetemi tanár, tanszékvezető, Doktori Iskola vezető
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

A doktori iskola tagjai:

Prof. Dr. habil. Fábián Adrián

Prof. Dr. habil. Fábián Adrián

egyetemi tanár, dékán
Közigazgatási Jogi Tanszék

Prof. Dr. Gál István

Prof. Dr. Gál István

tanszékvezető, egyetemi tanár
Büntetőjogi Tanszék

Prof. Dr. Herger Csabáné DSc.

Prof. Dr. Herger Csabáné DSc.

egyetemi tanár, tanszékvezető
Jogtörténeti Tanszék

Prof. Dr. habil. Kőhalmi László

Prof. Dr. habil. Kőhalmi László

tanszékvezető, egyetemi tanár, Doktori Iskola titkára
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Prof. dr. habil. Nochta Tibor

Prof. dr. habil. Nochta Tibor

egyetemi tanár
Polgári Jogi Tanszék

Dr. Petrétei József

Dr. Petrétei József

egyetemi tanár
Alkotmányjogi Tanszék

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet Prof. HC

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet Prof. HC

egyetemi tanár, AC FCNM tagja (Európa Tanács)
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Dr. habil. Szilovics Csaba

Dr. habil. Szilovics Csaba

tanszékvezető, egyetemi tanár
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Dr. Tilk Péter

Dr. Tilk Péter

tanszékvezető, egyetemi tanár
Alkotmányjogi Tanszék

Prof. Dr. Dr. h. c. Visegrády Antal

Prof. Dr. Dr. h. c. Visegrády Antal

egyetemi tanár, az MTA doktora
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Prof. Dr. habil. Boóc Ádám

Prof. Dr. habil. Boóc Ádám

egyetemi tanár
KRE ÁJK Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék

Prof. Dr. Elek Balázs

Prof. Dr. Elek Balázs

egyetemi tanár
Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Büntető Eljárásjogi Tanszék