Jogász osztatlan képzés

Képzési idő
10 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali, Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Képzés típusa
Osztatlan
Az oktatás nyelve
Magyar
  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kapcsolat
Rövid leírás

    

Képzés célja

A képzés célja jogász képzettségű szakemberek képzése, akik az állam- és jogtudomány, valamint a jogászi tevékenységekhez kapcsolódó más társadalomtudományok alapjainak birtokában, a jogrendszer főbb jogterületeinek és jogintézményeinek, az állam működésének, a jogalkotás és a jogalkalmazás módszereinek ismeretében, korszerű szakismereteikre és jogászi műveltségükre tekintettel alkalmasak az állami és magánszférában jogászi tevékenységre, gyakorlati tapasztalatok megszerzésével, szakmai továbbképzéssel a jogi szakvizsgához kötött munkakörök betöltésére. Részt tudnak venni a nemzetközi- és különösen az európai térben a gazdasági, társadalmi, államközi és civil szféra problémáinak megoldásában és szervezésében. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Oklevélben szereplő képzettség neve
Jogász. Az MA végzettség egyben doktori cím viselésére is jogosít, melynek rövidítése dr. jur (állam- és jogtudományi doktor).
Képzési jellemzők

A jogi asszisztens OKJ-s bizonyítvánnyal, jogi felsőoktatási szakképzés és igazságügyi igazgatási alapszakos végzettséggel rendelkezők esetében egyes teljesített tantárgyakat a jogász képzés tantervébe beszámíthatók.

Képzés helyszíne(i)
Állam- és Jogtudományi Kar (7622 Pécs
48-as tér 1.)
Szakirányok, specializációk

A Karon egységes jogászképzés folyik. Szakirányok és specializációk nincsenek, azonban a hallgatói érdeklődést a differenciált szakmai ismeretek és a szakmai kiegészítő ismeretek körében meghirdetett tantárgyak rendkívül széles választéka elégíti ki

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

történelem és
angol v. francia v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. spanyol (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Felvételi követelmények
Kötelező feltétel legalább egy tárgyból az emeltszintű érettségi vizsga.
Felvételi irányszám
110-140 fő
Költségtérítés összege
NK:240 000 Ft/félév , LK:230 000 Ft/félév
Kapcsolat

PTE Állam- és Jogtudományi Kar