Jogi felsőoktatási szakképzés

A képzési idő 4 félév, a képzés célja jogi alapismeretekkel rendelkező, a jogász munkáját segítő szakalkalmazottak képzése. A nappali és levelező munkarendes képzés állami ösztöndíjas és önköltséges formában is indul. Az önköltség összege nappali munkarenden 190.000 Ft/félév, levelező munkarenden 165.000 Ft/ félév. A tantervben szereplő tantárgyak egy része szakirányú továbbtanulás esetében (jogász szak, igazságügyi igazgatási szak) beszámításra kerülnek. A tantárgyak másik csoportja nyújtja azokat a speciális szakismereteket, amelyek a különböző jogászi munkaterületeken (bíróságok, ügyészségek, közigazgatás, ügyvédi, földhivatali, ingatlan nyilvántartási stb.) jogi előkészítő munka elvégzésére teszi alkalmassá a jelöltet. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: felsőfokú jogi asszisztens (Paralegal).

A képzésről részletesebben olvashat a Kar honlapján.

Érettségi követelmények:
bármelyik két érettségi vizsgatárgy választható.