Igazságügyi igazgatási alapszak (BA)

A szak elvégzéséhez szükséges optimális képzési idő 6 félév. A jogi asszisztens végzettséget igazoló bizonyítvánnyal rendelkező hallgatók szakirányú előképzettsége alapján a képzésbe meghatározott tantárgyakat beszámítunk, ami a képzési idő lerövidüléséhez (akár négy félévre) vezethet. A képzés kreditrendszerű, a diploma megszerzésének a feltétele legalább 180 kredit teljesítése (továbbá egy nyelvből államilag elismert, legalább középfokú C-típusú nyelvvizsga megléte. A képzés célja olyan igazságügyi szervezők képzése, akik jogi, különösen eljárásjogi alapismereteik, a jogi informatika gyakorlati és az igazságügy szervezetére és ügyvitelére vonatkozó ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek igazságügyi döntések előkészítésében, és végrehajtásában, továbbá képesek önálló igazságügyi feladatok megoldására, az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges jogalkalmazási technikák alkalmazására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség: igazságügyi szervező. A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges, az önköltség összege: 155.000 Ft/félév. Az oktatás félévente két alkalommal egy-egy heti elfoglaltságot jelent a hallgatók számára.

A képzésről részletesebben olvashat a Kar honlapján.

Érettségi követelmények:
kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. informatika v. magyar nyelv és irodalom v. társadalomismeret v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni).