Főoldal

Felvételizőknek

Hallgatóknak

Szaknyelvi Vizsgaközpont

Szakirányú továbbképzések

Doktori Iskola

Infokommunikációs szakjogász szakirányú továbbképzés - Budapest

Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés
Az oktatás nyelve
Magyar
  • A továbbképzésről
  • A továbbképzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kapcsolat
  • Jelentkezés
Rövid leírás

A jelentős szakmai tudásbázissal rendelkező intézmény által átadott tudás birtokában, nemcsak követhetik a végzett hallgatók a technológiai trendek változását, hanem az új megközelítések segítségével alakíthatják az elkövetkező idők joggyakorlatát, akár szabályozását is. 

Jelentkezni online tud a https://ajk.pte.hu/hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/jelentkezes!

Képzés célja

Az informatikai, hírközlési és médiaszektort érintő speciális jogi, valamint kapcsolódó műszaki és gazdasági ismeretek megszerzése. A képzés hallgatói megismerkedhetnek többek az adatvédelmi szabályozás elméletével és gyakorlatával, a mesterséges intelligencia alkalmazások és az adathasznosítás jogi kereteivel, a platformgazdaságok jogi vonatkozásaival, legújabb szerzői jogi és hírközlési jogi irányokkal, az elektronikus kereskedelem, elektronikus közigazgatás aktualitásaival, a médiajog szabályaival és az ezekhez szorosan kapcsolódó műszaki és gazdasági ismeretekkel.

Oklevélben szereplő képzettség neve
Infokommunikációs szakjogász
Képzés helyszíne(i)
Budapest
Főbb témakörök

I. félév
Kommunikációpolitika • Vezetékes és mobil távközlés alapjai • Versenyjog • Információs alapjogok • Médiagazdaságtan és a hírközlési piac gazdasági alapjai • Elektronikus okiratok • Az elektronikus kereskedelem gazdaságtana • Média és demokrácia

II. félév
Az adathasznosítás jogi keretei • Hazai és nemzetközi hírközlés-szabályozás • Platformgazdaság és az ekereskedelem joga • Adatvédelem a gyakorlatban • Szerzői jog • Médiajog • Az információbiztonság szabályozása • Nemzetközi kereskedelem joga

III. félév
IT szerződések és projektek • Iparjogvédelem az infokommunikációs szektorban • Elektronikus kormányzat • Nemzetközi és hazai médiaszabályozás • Informatikai bűnözés • A mesterséges intelligencia jogi megítélése

IV. félév - Záróvizsga
Szakdolgozat, Záróvizsga felkészítő ismeretek: Informatikai jog, Távközlési és médiajog
 

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele: Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség
A képző intézmény további feltételhez (például jogi szakvizsga, joggyakorlati idő, munkakör, stb.) kötheti a felvételt.

Felvételi irányszám
30 fő
Kapcsolat

Bauerné Bózsa Zsuzsanna tanulmányi ügyintéző

Tel.: 72/501-599/23303 mellék

Email: bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu

Kérjük nyújtsa be Szakirányú továbbképzésre a jelentkezését az alábbi űrlap beküldésével. 


Neme
ÁLLANDÓ CÍM
Közterület jellege
ÉRTESÍTÉSI CÍM
Közterület jellege
Telefonszám típus
Email cím
Kérjük, töltse fel diplomája másolatát pdf formátumban!
Csak egy fájl.
96 MB korlát.
Engedélyezett típusok: pdf.

*Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem hogy a bejegyzett adatok a valóságnak megfelelnek.*

18 + 0 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.