Főoldal

Felvételizőknek

Hallgatóknak

Szaknyelvi Vizsgaközpont

Szakirányú továbbképzések

Doktori Iskola

Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza szakirányú továbbképzés - Pécs

Képzési idő
2 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés
Az oktatás nyelve
Magyar
  • A továbbképzésről
  • A továbbképzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kapcsolat
  • Jelentkezés
Rövid leírás

A képzés célja, hogy a gyermekvédelem komplex szemléletének kialakítása fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó jogászok számára. A képzés elvégzésével a jogalkalmazás területén működő jogászok a különleges szakértelmet igénylő gyermek- és fiatalkorúak ügyeiben képesek lesznek multidiszciplináris szemlélettel, a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek szem előtt tartásával a számukra legmegfelelőbb eredményt biztosítani a különböző eljárásokban.

Képzés célja

A gyermek- és fiatalkorúak helyzetére vonatkozó jogi szabályozással kapcsolatban meg kell állapítani, hogy a probléma kizárólag büntetőjogi eszközökkel nem oldható meg. A bűnözés ugyanis olyan sokoldalúan determinált jelenség, amelyet a társadalmi-gazdasági változások alapvetően meghatároznak. Így szoros összefüggésben áll a gazdasági helyzet alakulásával, a családi élet stabilitásával, az iskolai oktatás színvonalával, a foglalkoztatás lehetőségével. Kizárólag büntetőjogi eszközökkel ezért nem kezelhetők olyan problémák, mint a kábítószer-fogyasztás, a prostitúció, a pornográf termékek előállítása és forgalmazása. A büntetőjognak természetesen meg kell adnia a választ az így felmerülő kérdésekre, de a társadalmi egyenlőtlenségekből, az életvitel gyors megváltozásából, a társadalmi-gazdasági átalakulásból, és különösen a nemzetközi kapcsolatokból eredő, ezekre visszavezethető problémák megoldására csak komplex szemléletmód, valamennyi jogterületet ebből a nézőpontból vizsgáló megközelítés esetén van lehetőség.

Ennek megfelelően a kezdetektől fogva külön szabályozást nyert a fiatalkorúak büntetőjoga. Mivel ez a terhelti kör egészen más kezelést igényel, mint a felnőttkorúak, ezért nemcsak a büntetőeljárás szabályai sajátosak a fiatalkorúakkal  kapcsolatosan, hanem az ezzel kapcsolatos szervezetrendszer is. Mind a bíróságokon, mind az ügyészségeken külön fiatalkorúak bírája, illetve fiatalkorúak ügyésze jár el, de az ügyvédek esetében is indokolt lehet a speciális ismeretek megszerzése.  A képzés az említett komplex szemléletmód keretében igyekszik kiegészítő, elsősorban gyakorlati ismereteket nyújtani a résztvevő hallgatók számára.

Jelentkezni online tud a https://ajk.pte.hu/hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/jelentkezes !

Oklevélben szereplő képzettség neve
Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza
Képzés helyszíne(i)
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (7622 Pécs, 48-as tér 1.)
A képzés tanterve
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele: Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Felvételi irányszám
20 fő
Költségtérítés összege
LK:180 000 Ft/félév
Kapcsolat

Mátis Judit tanulmányi ügyintéző

Tel.: 72/501-599/23355 mellék

Email: matis.judit@ajk.pte.hu 

 

Kérjük nyújtsa be Szakirányú továbbképzésre a jelentkezését az alábbi űrlap beküldésével. 


Neme
ÁLLANDÓ CÍM
Közterület jellege
ÉRTESÍTÉSI CÍM
Közterület jellege
Telefonszám típus
Email cím
Kérjük, töltse fel diplomája másolatát pdf formátumban!
Csak egy fájl.
96 MB korlát.
Engedélyezett típusok: pdf.

*Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem hogy a bejegyzett adatok a valóságnak megfelelnek.*

1 + 0 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.