Főoldal

Hallgatóknak

Szaknyelvi Vizsgaközpont

Szakirányú továbbképzések

Doktori Iskola

Felvételizőknek

Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza szakirányú továbbképzés - Pécs

Képzési idő
2 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés
Az oktatás nyelve
Magyar
  • A továbbképzésről
  • A továbbképzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kapcsolat
  • Jelentkezés
Rövid leírás

A képzés célja, hogy a gyermekvédelem komplex szemléletének kialakítása fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó jogászok számára. A képzés elvégzésével a jogalkalmazás területén működő jogászok a különleges szakértelmet igénylő gyermek- és fiatalkorúak ügyeiben képesek lesznek multidiszciplináris szemlélettel, a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek szem előtt tartásával a számukra legmegfelelőbb eredményt biztosítani a különböző eljárásokban.

Képzés célja

A gyermek- és fiatalkorúak helyzetére vonatkozó jogi szabályozással kapcsolatban meg kell állapítani, hogy a probléma kizárólag büntetőjogi eszközökkel nem oldható meg. A bűnözés ugyanis olyan sokoldalúan determinált jelenség, amelyet a társadalmi-gazdasági változások alapvetően meghatároznak. Így szoros összefüggésben áll a gazdasági helyzet alakulásával, a családi élet stabilitásával, az iskolai oktatás színvonalával, a foglalkoztatás lehetőségével. Kizárólag büntetőjogi eszközökkel ezért nem kezelhetők olyan problémák, mint a kábítószer-fogyasztás, a prostitúció, a pornográf termékek előállítása és forgalmazása. A büntetőjognak természetesen meg kell adnia a választ az így felmerülő kérdésekre, de a társadalmi egyenlőtlenségekből, az életvitel gyors megváltozásából, a társadalmi-gazdasági átalakulásból, és különösen a nemzetközi kapcsolatokból eredő, ezekre visszavezethető problémák megoldására csak komplex szemléletmód, valamennyi jogterületet ebből a nézőpontból vizsgáló megközelítés esetén van lehetőség.

Ennek megfelelően a kezdetektől fogva külön szabályozást nyert a fiatalkorúak büntetőjoga. Mivel ez a terhelti kör egészen más kezelést igényel, mint a felnőttkorúak, ezért nemcsak a büntetőeljárás szabályai sajátosak a fiatalkorúakkal  kapcsolatosan, hanem az ezzel kapcsolatos szervezetrendszer is. Mind a bíróságokon, mind az ügyészségeken külön fiatalkorúak bírája, illetve fiatalkorúak ügyésze jár el, de az ügyvédek esetében is indokolt lehet a speciális ismeretek megszerzése.  A képzés az említett komplex szemléletmód keretében igyekszik kiegészítő, elsősorban gyakorlati ismereteket nyújtani a résztvevő hallgatók számára.

Jelentkezési űrlap >>

Oklevélben szereplő képzettség neve
Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza
Képzés helyszíne(i)
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (7622 Pécs, 48-as tér 1.)
A képzés tanterve
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele: Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Felvételi irányszám
20 fő
Költségtérítés összege
200 000 Ft/félév
Kapcsolat

Gáspár-Kovács Enikő tanulmányi ügyintéző

Tel.: 72/501-599/23230 mellék

Email: kovacs.eniko@ajk.pte.hu