Főoldal

Felvételizőknek

Hallgatóknak

Szaknyelvi Vizsgaközpont

Szakirányú továbbképzések

Doktori Iskola

Családjogi szakjogász szakirányú továbbképzés - Pécs

Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés
Az oktatás nyelve
Magyar
  • A továbbképzésről
  • A továbbképzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kapcsolat
  • Jelentkezés
Rövid leírás

A szakirányú továbbképzés célja a családjogi ügyekben jogi képviseletet vagy más jogalkalmazói tevékenységet ellátó vagy ilyen területen dolgozó jogászok továbbképzése

Képzés célja

A szakirányú továbbképzés célja a családjogi ügyekben jogi képviseletet vagy más jogalkalmazói tevékenységet ellátó jogászok, továbbá a gyámügyi szakigazgatásban vagy a családvédelem és a családsegítés területén dolgozó jogászok továbbképzése, a Csjk és a gyermekvédelmi törvény koncepciójának megfelelő családjogi, más határtudományi,  nemzetközi családjogi és gyermekvédelmi ismeretek biztosítása útján.

Jelentkezni online: https://ajk.pte.hu/hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/jelentkezes

Oklevélben szereplő képzettség neve
Családjogi szakjogász (LL.M. cím használatára jogosító képzés)
Képzés helyszíne(i)
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (7622 Pécs, 48-as tér 1.)
A képzés tanterve
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele: Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

A képző intézmény további feltételhez (pl. jogi szakvizsga, joggyakorlati idő, munkakör stb.) kötheti a felvételt.

Felvételi követelmények
Lásd: Felvételi információk menüpontban
Felvételi irányszám
minimum 20 fő
Költségtérítés összege
LK:Az első, második, harmadik félévben: 180.000.- Ft/félév A negyedik félévben: 70.000.- Ft
Kapcsolat

Bauerné Bózsa Zsuzsanna tanulmányi előadó

Tel.: 72/501-599/23303 mellék

Email: bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu