Főoldal

Hallgatóknak

Szaknyelvi Vizsgaközpont

Szakirányú továbbképzések

Doktori Iskola

Felvételizőknek

Családjogi szakjogász szakirányú továbbképzés - Pécs

Képzési idő
4 félév (családjogi területen szerzett szakmai tapasztalat beszámításával akár 3 félév alatt teljesíthető)
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Februári indulás
Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés
Az oktatás nyelve
Magyar
  • A továbbképzésről
  • A továbbképzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kapcsolat
  • Jelentkezés
Rövid leírás

A szakirányú továbbképzés célja a családjogi ügyekben jogi képviseletet vagy más jogalkalmazói tevékenységet ellátó vagy ilyen területen dolgozó jogászok továbbképzése

Képzés célja

A szakirányú továbbképzés célja a családjogi ügyekben jogi képviseletet vagy más jogalkalmazói tevékenységet ellátó jogászok, továbbá a gyámügyi szakigazgatásban vagy a családvédelem és a családsegítés területén dolgozó jogászok továbbképzése, a Csjk és a gyermekvédelmi törvény koncepciójának megfelelő családjogi, más határtudományi,  nemzetközi családjogi és gyermekvédelmi ismeretek biztosítása útján.

Jelentkezési űrlap >>

Oklevélben szereplő képzettség neve
Családjogi szakjogász (LL.M. cím használatára jogosító képzés)
Képzés helyszíne(i)
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (7622 Pécs, 48-as tér 1.)
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele: Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

A képző intézmény további feltételhez (pl. jogi szakvizsga, joggyakorlati idő, munkakör stb.) kötheti a felvételt.

Felvételi követelmények
Lásd: Felvételi információk menüpontban
Felvételi irányszám
minimum 20 fő
Költségtérítés összege
Az első, második, harmadik félévben: 180.000.- Ft/félév A negyedik félévben: 80.000.- Ft
Kapcsolat

Bauerné Bózsa Zsuzsanna tanulmányi előadó

Tel.: 72/501-599/23303 mellék

Email: bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu

Kérjük nyújtsa be Szakirányú továbbképzésre a jelentkezését az alábbi űrlap beküldésével. 


Neme
ÁLLANDÓ CÍM
Közterület jellege
ÉRTESÍTÉSI CÍM
Közterület jellege
Telefonszám típus
Email cím
Kérjük, töltse fel a jelentkezési feltételben megadott magyar és angol nyelvű (amennyiben van) alapdiplomáját úgy, hogy azon minden adat jól látható legyen.
A külföldön szerzett nem magyar nyelvű felsőfokú oklevél esetén az oklevélről hiteles magyar fordítást is csatolni kell. 
Csak egy fájl.
96 MB korlát.
Engedélyezett típusok: pdf.
Nyilatkozat

*Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem hogy a bejegyzett adatok a valóságnak megfelelnek.*

1 + 0 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.