Jogi felsőoktatási szakképzés

Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali, Levelező, Távoktatás
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Képzés típusa
FOKSZ
Az oktatás nyelve
Magyar
  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kapcsolat
Rövid leírás

A képzés célja jogi alapismeretekkel rendelkező, a jogász munkáját segítő szakalkalmazottak képzése.

Távoktatás munkarendű képzésben a konzultációk gyakorisága:  A hallgatók komplett elektronikus tananyagot kapnak a félév elején, amelynek feldolgozásához tantárgyanként három alkalommal konzultációs lehetőséget biztosítunk a tárgyfelelős oktatókkal. 

Képzés célja

A tantervben szereplő tantárgyak egy része szakirányú továbbtanulás esetében (jogász szak, igazságügyi igazgatási szak) beszámításra kerülnek. A tantárgyak másik csoportja nyújtja azokat a speciális szakismereteket, amelyek a különböző jogászi munkaterületeken (bíróságok, ügyészségek, közigazgatás, ügyvédi, földhivatali, ingatlan nyilvántartási stb.) jogi előkészítő munka elvégzésére teszi alkalmassá a jelöltet.

Oklevélben szereplő képzettség neve
felsőfokú jogi asszisztens
Képzési jellemzők

A képzés során megszerezhető kreditek száma: 120 kredit.

A besorolási szakra való továbblépésben beszámítandó 90 kreditmegoszlása:
Elméleti ismeretként 60 kredit, gyakorlati ismeretként 30 kredit.

Képzés helyszíne(i)
Állam- és Jogtudományi Kar (7622 Pécs, 48-as tér 1.)
Szakirányok, specializációk

A két éves képzésben szakirány és specializáció nincs.

Felvételi követelmények
Tanulmányi és érettségi (középszintű) pontok összeadásával
vagy érettségi (középszintű) pontok duplázásával
Felvételi irányszám
nappali-levelező: 40 fő, távoktatás: minimum 40, maximum 60 fő
Költségtérítés összege
LK:180 000 Ft/félév
TK:180 000 Ft/félév
NK:200000 Ft/félév
Kapcsolat

PTE Állam- és Jogtudományi Kar - Tanulmányi Osztály

Web: http://ajk.pte.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-osztaly 
Cím: 7622 Pécs, Dohány u. 1-3. Fsz. 12.
Tel.: (72) 501599/ 23316, (72) 501599/ 23230
E-mail: info@ajk.pte.hu / felveteli@ajk.pte.hu