Jogász osztatlan mesterképzési szak (MA)

A jogászképzés jelenleg ún. osztatlan (egységes) képzés, amely nappali és levelező munkarendben folyik. A nappali munkarend szerinti képzésben állami ösztöndíjas (korlátozott számban) és önköltséges képzési formában lehet tanulni. Az önköltség összege: 240.000 Ft/félév nappali munkarenden, 230.000 Ft/félév levelező munkarenden. A képzési idő 10 félév. A képzés kreditrendszerű: a diploma megszerzésének feltétele legalább 300 kredit megszerzése.  A diploma kiadásának feltétele a szakdolgozat elkészítése és sikeres megvédése, egy nyelvből államilag elismert, legalább középfokú C-típusú (vagy ezzel egyenértékű) nyelvvizsga megléte. A kari tanterv gerincét a kötelező tantárgyak adják, ezeket minden joghallgatónak teljesítenie kell. A kötelező tantárgyak ún. tantárgyi modulokba rendeződnek, az egyes modulok (tantárgyak) szisztematikus egymásra épülésével: a képzési szerkezet az elméleti-alapozó jellegű tantárgyaktól jut el a képzés végére a speciális szakismereteket nyújtó tantárgyakig. A kötelező tantárgyi rendszert a választható tantárgyak széles kínálata egészíti ki, amelyből a hallgatók egyéni érdeklődésüknek megfelelően választhatnak, de hallgathatnak az egyetem más karán (szakán) felvett választható kurzusokat is. A Kar kötelező tantárgyként, több nyelvből szaknyelvi képzést is biztosít. A PTE ÁJK-n szaknyelvi vizsgahely is működik, ahol államilag elismert nyelvvizsga szerezhető szaknyelvekből. A diploma egyetemi szintű (master) végzettséget igazol és doktori cím (dr. jur) viselésére jogosít.
A levelező munkarendes képzési forma félévente 5 alkalommal, alkalmanként 3 napon (csütörtök, péntek, szombat) át tartó oktatást jelent, átlagosan napi 10 órás elfoglaltsággal.

A képzésről részletesebben olvashat a Kar honlapján.

Érettségi követelmények:
történelem és latin nyelv, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy egy idegen nyelv (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni).