Főoldal

Hallgatóknak

Szaknyelvi Vizsgaközpont

Szakirányú továbbképzések

Doktori Iskola

Felvételizőknek

Hallgatói Önkormányzat

A Hallgatói Önkormányzati Testület (PTE ÁJK HÖT) tevékenysége három fő pilléren nyugszik: érdekképviselet, programszervezés és szolgáltatói tevékenység.

Érdekképviselet

Mint a hallgatói érdekek képviselői, a HÖT tagjai folyamatosan informálják a hallgatókat az őket érintő hírekről és történésekről, segítségükre vannak tanulmányi, valamint ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyeikben.

Programok

A HÖT minden évben több tanulmányi illetve szakmai kirándulást támogat és szervez, amelyeken a részvételt a hallgatók számára elérhető áron biztosítja. Ezen kívül a szemináriumi kirándulásokat, valamint a kari hallgatói szervezetek (Fiatal Értelmiségi Klub, Óriás Nándor Szakkollégium, Expressis Verbis) által szervezett szakmai és szabadidős programokat is támogatja, továbbá minden évben az Európai Unió valamely szervéhez biztosít csoportos látogatási lehetőséget.

A tanév során több rendezvény biztosítja a hallgatók szórakozását: ilyen augusztusban a Gólyatábor, októberben a Palatinus Hotelben rendezendő Gólyabál, decemberben a közgazdász hallgatókkal közös ÁJK-KTK előszilveszter, majd a tavaszi szemeszterben a harmadévesek Felező Szakestje, a „Jogász Napok” és a Végzős Bankett.

Szolgáltatások

A HÖT Plusz Szolgáltatói Iroda a kar főépületében hallgatóbarát áron biztosít lehetőséget fénymásolásra és nyomtatásra, emellett itt vásárolható meg néhány, a kar oktatói által írt vagy szerkesztett tankönyv és jegyzet, továbbá minden népszerű PTE LAW ajándéktárgy.