Főoldal

Hallgatóknak

Szaknyelvi Vizsgaközpont

Szakirányú továbbképzések

Doktori Iskola

Felvételizőknek

Egyedülálló szaknyelvi képzés

A jogi tanulmányokhoz nélkülözhetetlen latin nyelvi ismereteken túl a Karon minden joghallgató 4 féléven át tanul választása szerint angol vagy német jogi szaknyelvet. Ezen túlmenően orosz szaknyelv tanulására is van lehetőség. A Karon folyó szaknyelvoktatás színvonala országosan elismert. A magyarországi jogi karok közül egyedül a PTE ÁJK rendelkezik olyan angol és német szaknyelvi jegyzetekkel, melyeket más karokon és nyelviskolákban is használnak mind az oktatásban, mind az államilag elismert szaknyelvi vizsgára való felkészítésben. A szaknyelvi vizsgáztatás területén is országosan kiemelt szerepet tölt be a Kar. A hallgatóknak lehetőségük van államilag elismert jogi szaknyelvi nyelvvizsga letételére angol és német nyelvből. A lektorátus egy-egy nyelvtanára látja el a hazánkban egyetlen államilag elismert jogi és közigazgatási szaknyelvi vizsgarendszer (PROFEX) angol és német fővizsgáztatói tevékenységét. Ennek keretében irányítják és szervezik a jogi és közigazgatási szaknyelvi vizsgák anyagának elkészítését, kipróbálását és értékelését, a vizsgáztatók felkészítését és továbbképzését.

Bővebben: Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely