A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 1923 óta folyamatosan ad otthont Pécs városa. A kar és a város élete megszámlálhatatlanul sok szálon kapcsolódik egymáshoz. Munkatársainknak, hallgatóinknak Pécs ad állandó vagy hosszabb időre „ideiglenes” lakhelyet, otthont, létfontosságú szolgáltatásokat, kulturális értékeket.

Kultúránk kevéssé és nem mindig jól ismert része a jogi kultúra is, amely nem csak a jogásztársadalom belügye. Karunk szeretné az őt befogadó város lakóival való kapcsolatát azzal is erősíteni, hogy az itt folyó munkát, a jogtudományi kutatás eredményeit az érdeklők számára közérthető és élvezetes formában megismerhetővé teszi, a mindennapokhoz közelebb hozza.

E törekvésünket szolgálandó, indítjuk útjára „Jogi Szabadegyetem” cím alatt azt a havi egy-egy programot magába foglaló előadássorozatot, amelyben oktatóink – reményeink szerint – közérdeklődésre számot tartó kutatási témáikról, aktuális jogalkotási vagy joggyakorlati kérdésekről beszélnek nem csak szakemberek számára érthető módon.

Mindenkit szeretettel várunk, aki a jog iránt akár leendő hallgatónkként, akár a gazdasági életben részt vevő vállalkozóként, munkavállalóként, a közügyek iránt érdeklődő polgárként többet kíván tudni a jogról annál, mint amit a média közvetít róla.

Előadássorozatunkkal nem akarjuk a jogsegélyszolgálatok, ügyvédek feladatait átvenni, ezért az előadók folyamatban lévő, esetleg vitás ügyekben tanácsadásra nem vállalkozhatnak, általánosabb természetű kérdéseket azonban bármely résztvevőtől örömmel vesznek.


Előadások a Jogi Szabadegyetem sorozatban:

 • "Számítógépes bűnözés; az adathalászattól a vírusokig" (DoS, phishing, torrent, stuxnet)
  Előadó: Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens
  2012. április 17. 18.00 óra
  Molnár Kálmán előadóterem
 • „Létem, ha végleg lemerűlt …” Öröklési jogunk az új Ptk. tükrében
  Változások a törvényes és a végintézkedésen alapuló öröklés szabályaiban

  Előadó: Dr. Fabó Tibor egyetemi adjunktus
  2013. március 20. 18.00 óra
  Molnár Kálmán előadóterem
 • Járások az átalakuló területi közigazgatásban: érvek és remények
  Előadó: Dr. Fábián Adrián tszv. egyetemi docens
  2013. február 20. 18.00 óra
  Molnár Kálmán előadóterem
 • Házastársak közötti jogviták; A házasság felbontása; Szülő - gyermek kapcsolattartása
  Dr. Somfai Balázs: A családjogi konfliktusok rendezésének lehetőségei
  2012. december 12. 18.00 óra
  Molnár Kálmán előadóterem
 • "Ki lesz a kártérítési per bajnoka?"
  Dr. Nochta Tibor: A polgári jogi kártérítési felelősség a gyakorlatban
  2012. november 21. 18.00 óra
  Molnár Kálmán előadóterem
 • Út a tetthelytől a tettesig
  Dr. Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika, mint a nyomozás tudományának fő kérdései
  2012. október 10. 18.00 óra
  Molnár Kálmán előadóterem
 • Bíráskodási modellek a világ nagy jogrendszereiben
  Dr. Visegrády Antal: A kontinentális bíráskodás, az esküdtbíráskodás a kádibíráskodás és a japán békéltető bíráskodás sajátosságai
  2012. április 18. 18.00 óra
  Molnár Kálmán előadóterem
 • A legsúlyosabb büntetések dilemmái
  Dr. Tóth Mihály: A halálbüntetés és az életfogytig tartó szabadságvesztés
  2012. március 28. 18.00 óra
  Molnár Kálmán előadóterem
 • A jogállamról az alkotmánybíró szemével
  Dr. Kiss László: A jogállam; a múlt, a jelen, a jövő. Kihívások és válaszok
  2012. február 15. 18.00 óra
  Molnár Kálmán előadóterem
 • Dr. Kiss György: Koncepcióváltás a munkajogi szabályozásban
  2011. december 14. 18.00 óra
  Molnár Kálmán előadóterem
 • Dr. Korinek László A rejtett bűnözés
  2011. november 16. 18 óra
  Molnár Kálmán előadóterem
 • Dr. Kengyel Miklós: Tárgyalóterem, tessék belépni!
  2011. október 19. 18 óra
  Molnár Kálmán előadóterem