Információk a nyelvvizsgáról

A PTE ÁJK PROFEX jogi- és közigazgatási szaknyelvi vizsgahely az elmúlt évekhez hasonlóan a 2014-es év tavaszán PROFEX jogi- és közigazgatási szaknyelvi vizsgát szervez angol és német nyelvből, alap- közép- és felsőfokon egyaránt.

További információért, kérem kövesse figyelemmel honlapunkat, ahová folyamatosan töltjük fel a friss információkat.

További információ kérhető a Vizsgahelyen is:
Bodor Katalin
VH. koordinátornál
bodor.katalin@ajk.pte.hu, 72/501-599/23194


Tájékoztató a PROFEX jogi- és közigazgatási szaknyelvi vizsgáról

A PROFEX államilag elismert, három fokozatú, kétnyelvű, szintező, jog- és közigazgatás-tudományi szaknyelvi vizsga, amely jelenleg angol és német nyelvből tehető.

Az állami elismertség azt jelenti, hogy a PROFEX vizsgabizonyítvány birtokosa ugyanolyan előjogokat és előnyöket élvez, mint azok, akik más, államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi vizsgát tettek. Ezek közül legfontosabbak a felsőoktatási intézményekben tett felvételi vizsgák pontszámának emelése, a diplomaszerzés feltételének teljesítése és a nyelvpótlékra való jogosultság megszerzése.

A három fokozat (alap, közép és felső) kialakításakor a vizsga kifejlesztői a magyarországi hagyományokat követték, de ugyanakkor - az állami akkreditáció követelményeinek is eleget téve - az Európa Tanács nyelvtudásszintekre vonatkozó ajánlásait is szem előtt tartották. Az alap- közép- és felsőfok követelményei a vizsga nyelvétől függetlenül egységesen meghatározottak és egymástól jól elkülöníthetők.

A kétnyelvűség egyrészt azt jelenti, hogy a vizsga a magyarországi nyelvtanulók illetve zömében magyar anyanyelvű nyelvvizsgázók nemzetiségéből fakadó szükségleteinek, igényeinek és nyelvtanulási céljainak messzemenő figyelembe vételével került kifejlesztésre, amelyek közül a nyelvi sajátosságok figyelembe vétele különös hangsúlyt kapott. Másrészt, a
nyelvi közvetítő készség (fordítási készség) vizsgálatára a vizsga mindhárom fokán sor kerül. Ennek célja nem csupán az, hogy a fordítás, mint egy ismét egyre nagyobb mértékben előtérbe kerülő készség így, a vizsga felkészülésre-felkészítésre való visszahatása révén is hangsúlyt kapjon. Cél az is, hogy a magyar jog- és közigazgatás-tudományi szaknyelv fennmaradásához a PROFEX nyelvvizsga a maga sajátos eszközeivel és lehetőségeivel hozzájáruljon, hiszen egy fordítási feladat végrehajtásakor mindkét szaknyelv megfelelő szintű ismerete szükséges.


A PROFEX jogi- és közigazgatási szakmai nyelvvizsga típusai

A PROFEX jogi- és közigazgatási szakmai szaknyelvi vizsga angol és német nyelvből tehető le. A három fokozat (alap, közép és felső ) kialakításakor a vizsga kifejlesztői a magyarországi hagyományokat követték, ugyanakkor – az állami akkreditáció követelményeinek eleget téve – az Európa Tanács nyelvtudásszintekre vonatkozó ajánlásait is szem előtt tartották. Az alap-, közép- és felsőfok követelményei a vizsga nyelvétől függetlenül egységesen meghatározottak és jól elkülöníthetők.

 Profex jelentkezési lap

Profex vizsga halasztása

Profex vizsgadíjak

Áttekintő táblázat

Gyakran ismételt kérdések