2015-ben a PTE ÁJK és a West University of Timisoara Jogi Kara közösen alapított egy nemzetközi folyóiratot, Journal of Eastern European Criminal Law címmel. A folyóiratot az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya "nemzetközi C" minősítéssel ismerte el. Főszerkesztője Viorel Pasca professzor Temesvárról és Gál István László professzor a PTE ÁJK képviseletében. A lap évente kétszer jelenik meg.

Journal of Eastern European Criminal Law