A Pécsi Tudományegyetem Szenátusának munkabizottságába delegált kari oktatók

- Egyetemi Doktori Bizottság
Dr. Visegrády Antal egyetemi tanár - tag
- Egyetemi Habilitációs és Habitusvizsgáló Bizottság
Dr. Kiss György egyetemi tanár - tag
- Esélyegyenlőségi Bizottság
Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens ÁJK - tag
- Gazdasági, Beruházási és Fejlesztési Bizottság
Rozsvai Zsolt - tag
- Informatikai Bizottság
Dr. Balogh Zsolt György egyetemi docens ÁJK – elnök
- Innovációs Bizottság
Dr. Balogh Zsolt György egyetemi docens ÁJK – tag
- Közgyűjteményi Bizottság
Dr. Pókecz Kovács Attila egyetemi docens ÁJK – tag
- Külügyi Bizottság
Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet dr. habil egyetemi docens ÁJK – tag
- Minőségfejlesztési Bizottság
Dr. Drinóczi Tímea dr. habil egyetemi docens ÁJK – tag
- Oktatási és Kredit Bizottság
Dr. Maczonkai Mihály egyetemi docens ÁJK – tag
- Tudományos Tanács
Dr. Korinek László egyetemi tanár ÁJK – tag