A képzést 2013 szeptemberétől indul, a jogi asszisztensképzést váltja fel.

PTE azonosító: FI58544

Az Oktatási Hivatal a MAB 2013/I/III/11/4. sz határozata alapján FF/347-1/2013. sz. alatt vette nyilvántartásba a következő fontosabb adatokkal:

  • A képzés megnevezése: jogi felsőoktatási szakképzés
  • A képzés besorolása: jogi képzési terület
  • Megszerezhető végzettség: ISCED 5A
  • Megszerezhető szakképzettség: felsőfokú jogi asszisztens
  • Képzési és kimeneti követelmény: 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet

1. Jelentkezés

Jelentkezés az aktuális évi Felvételi Tájékoztatóban megjelölt módon történik.
Bővebb információt itt talál: http://www.felvi.hu

2. A képzés formája

  • 4 félév
  • Teljes idejű (nappali) és részidejű (levelező) képzés
  • Összóraszám teljes idejű képzésben 1750 óra, részidős képzésben 660 óra

3. A képzés mintatanterve

4. Kreditbeszámítás

A képzés során megszerezhető kreditek száma: 120 kredit.

A besorolási szakra való továbblépésben beszámítandó 90 kredit megoszlása:
Elméleti ismeretként 60 kredit, gyakorlati ismeretként 30 kredit.