Az Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely kurzusai

JOGÁSZ KÉPZÉS - Nappali Tagozat

Kötelező

 • Angol jogi szaknyelv 1-4.
 • Német jogi szaknyelv 1-4.
 • Francia jogi szaknyelv 1-4.

Differenciált tantárgyak - Idegen nyelvű modul

 • English for Law Students

Szabadon választható az ubóbbi 5 évben

Angol

 • English for Company Law (Szalayné Pókay Marietta)
 • English for Contract Law (Czirkóné Ormai Judit)
 • Európa Tanulmányok terminológiája angol nyelven /English for European Studies/ (Dr. Románné Döme Éva)
 • Angol jogi szaknyelvi készségfejlesztő kurzus (Czirkóné Ormai Judit)
 • Angol fordítástechnika (Szalayné Pókay Marietta)
 • Lawyers in the Business World (Szalayné Pókay Marietta)
 • Írásbeli nyelvi készségek fejlesztése az angol jogi szaknyelv körében (Zelnik Zsófia)
 • Írásbeli szaknyelvi készségfejlesztés I-II. (Szalayné Pókay Marietta)
 • Angol jogi szaknyelv: Íráskészség fejlesztése (Czirkóné Ormai Judit)
 • Fordítási, tömörítési és szövegértési feladatok az angol jogi szaknyelv körében (Zelnik Zsófia)
 • Angol jogi alapozó - EC cases and judgements (Dr. Románné Döme Éva)
 • Developing communication skills ina n EU context  I. (Szalayné Pókay Marietta)
 • Angol jogi kommunikáció (Czirkóné Ormai Judit)
 • Bevezetés az Európai Unió nyelvezetébe (Dr. Románné Döme Éva)
 • Angol (jogi) szaknyelvi ismeretek bővítése (Dr. Románné Döme Éva)
 • EU fordítástechnika (Szalayné Pókay Marietta)
 • International Legal English I.
 • Language for law (Szalayné Pókay Marietta)
 • Angol szaknyelvi társalgás (Zelnik Zsófia)
 • Szaknyelvi szövegek fordítása (Zelnik Zsófia)
 • A jog az irodalomban  /Law in Literature/ (Czirkóné Ormai Judit)
 • Angol jogi műfajok olvasása és értelmezése /Reading and Interpreting English Legal Genres/ (Czirkóné Ormai Judit)
 • Íráskészség fejlesztése az angol jogi szaknyelvben (Dr. Románné Döme Éva)
 • Felkészítés az angol jogi szaknyelv tantárgyra (Zelnik Zsófia)
 • Communication in Legal English (Zelnik Zsófia)

Szabadon választható az ubóbbi 5 évben

Francia

 • Hongrie et l’Union Européenne (Bojcsevné Kovács Terézia)
 • La juridiction français 1-2. (Bojcsevné Kovács Terézia)
 • Introduction aux connaissances juridiques et la publicité (Bojcsevné Kovács Terézia)
 • Le droit et la publicité 1-2. (Bojcsevné Kovács Terézia)
 • Cours de droit europeen:approche de droit compare entre les systemes francais et hong dois /Audrey Uzel/ (Bojcsevné Kovács Terézia)
 • Francia jogi szaknyelvi alapismeretek 1-2. (Bojcsevné Kovács Terézia)

Szabadon választható az ubóbbi 5 évben

Német

 • Jogesetmegoldások a német kötelmi jog köréből (Fallübungen aus dem deutschen Schuldrecht) (Dr. Dieszler László)
 • Német jogi szaknyelvi ismeretek bővítése 1-2. (Erweiterung der deutschen juristischen Fachsprachkenntinisse) (Hajnáné Kelle Katalin, Hőnig Klára)
 • Bevezetés a német jogi szaknyelvbe 1-2.
 • Europäer: Wer Sehnsucht nach Europa hat – Vergleichendes Seminar zum Europarecht (Philipp Schneider)
 • Das Deutsche Strafrecht in Fällen (Philipp Schneider)
 • Das Politische System Deutschlands (Philipp Schneider)

JOGÁSZ KÉPZÉS - Levelező Tagozat

Kötelező

 • Angol szaknyelv – újrakezdő
 • Angol szaknyelv – haladó
 • Német szaknyelv – újrakezdő
 • Német szaknyelv – haladó
 • Francia szaknyelv

KÖZIGAZGATÁSI MESTERSZAK KÉPZÉS

 • Szaknyelvi ismeretek /ANGOL/
 • Szaknyelvi ismeretek /NÉMET/

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS - Nappali és levelező tagozat

 • Szaknyelv - angol
 • Szaknyelv - német

Latin nyelvi kurzusaink megtekintéséhez klikkeljen ide