Prof. dr. habil. Kecskés LászlóProf. dr. habil. Kecskés László

Polgári Jogi Tanszék
egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
+36 72 501 599/ 23215
B143