Dr. Mészáros GáborDr. Mészáros Gábor

A Kar vezetése
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék
dékánhelyettes, adjunktus
+36 72 501 599/ 23214
Z218
Fogadó óra: e-mailben előre egyeztetett időpontban