Dr. Béli GáborDr. Béli Gábor

A Kar vezetése
Jogtörténeti Tanszék
oktatási dékánhelyettes, tanszékvezető, egyetemi docens
+36 72 501 599/ 23244
A213