Dr. Andrássy GyörgyDr. Andrássy György

Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék
professor emeritus
+36 72 501 599/ 23169