Tanévnyitó és beiratkozás

júl

28.

Tanévnyitó és beiratkozás

Az alábbiakban tájékoztatjuk újonnan felvett hallgatóinkat a tanévnyitóról és a beiratkozás menetéről.


Kedves Elsős Hallgatóink!

Szeretettel köszöntjük Önöket a PTE Állam- és Jogtudományi Karán.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy minden felvett hallgatónknak részletes tájékoztató levelet küldtünk ki az e-mail címére, amit kérünk, szíveskedjenek figyelmesen elolvasni.

A félév menetéről általános információk találhatók az alábbi linken:
https://ajk.pte.hu/hu/hallgatoknak/altalanos-tanulmanyi-informaciok

Tájékoztatjuk Önöket a beiratkozás menetéről az egyes szakokon:

Igazságügyi Igazgatási szakon

Jogász szak nappali munkarend

Jogi felsőoktatási szakképzés nappali munkarend

Jogász szak levelező munkarend, beiratkozás

Jogi felsőoktatási szakképzés levelező munkarend

Kérjük, a beiratkozáshoz hozzák magukkal

  • az eredeti dokumentumokat (bizonyítványok, nyelvvizsga bizonyítvány, sajátos nevelési igénnyel kapcsolatos igazolások - diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mozgáskorlátozott, látás, és hallássérült, …), 
  • valamint azok fénymásolatait
  • 1 db igazolványképet, aminek a hátuljára nyomtatott betűkkel kérjük ráírni a nevet, és a szakot

Akik a beiratkozás napjáig nem küldték még el a kinyomtatott és aláírt beiratkozási lapot, valamint a képzési szerződést, azok legkésőbb a beiratkozás napján leadhatják. A beiratkozás csak ezek leadásával lesz érvényes. A beiratkozást minden hallgatónak a Neptun tanulmányi rendszerben kell elvégeznie. A bejelentkezési kódok a felvételről szóló értesítő levélben kerülnek kiküldésre.

A Tanulmányi Osztály munkatársainak elérhetősége az alábbi linken található, a „Szervezeti egységnél” ki kell választani a Tanulmányi Osztályt:
https://ajk.pte.hu/hu/karunkrol/munkatarsak

Esetleges további kérdéseiket kérjük, e-mailben tegyék fel az alábbi elérhetőségen: info@ajk.pte.hu

A tanévnyitó ünnepség miatt az új belépő, jogász szakos, nappali munkarendes hallgatóknak az évnyitó napjára, a dékán oktatási szünetet engedélyez. Az évnyitó ünnepség után beiratkozás, majd a HÖT által tartott orientációs nap következik.

Magyar állami ösztöndíj tájékoztató

További hasznos információk gólyáknak

Tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk!