Demonstrátori pályázati kiírás

szep

07.

Demonstrátori pályázati kiírás

A PTE Állam- és Jogtudományi Kara felhívást tesz közzé demonstrátori pályázat benyújtására a 2022/2023-as tanévre.

A jelentkezéseket 2022. szeptember 26. 12.00 óráig lehet beadni papír alapon a Tanulmányi Osztályon.

Pályázatot az a hallgató nyújthat be
a) aki két lezárt félévvel és legalább 60 (hatvan) teljesített kredittel rendelkezik;
b) legalább jó (4,00) tanulmányi eredményt ért el az előző két félévben és
c) a megpályázott tantárgyból vagy annak rokon tárgyaiból legalább jó (4) eredménnyel vizsgázott, illetve a szakterület tanulmányozásában eredményeket tud felmutatni (különösen a Tudományos Diákköri Konferencián szerepelt, kari vagy más pályadíjat nyert, diákköri tevékenységet fejtett ki stb.)
d) aki a 2022/2023. tanévben nincs passzív féléven;
e) akinek közösségi munkája megfelelő.

A részletes pályázat feltételek megtalálhatók a pályázati kiírásban >>