Demonstrátori pályázati kiírás - 2021/2022 tanév

szep

17.

Demonstrátori pályázati kiírás - 2021/2022 tanév

A PTE Állam- és Jogtudományi Kara felhívást tesz közzé demonstrátori pályázat benyújtására a 2021/2022-es tanévre. A jelentkezéseket 2021. október 11. 12.00 óráig lehet beadni papír alapon a Tanulmányi Osztályon.

Pályázatot az a hallgató nyújthat be
  a) aki két lezárt félévvel és legalább 60 (hatvan) teljesített kredittel rendelkezik;
  b) legalább jó (4,00) tanulmányi eredményt ért el az előző két félévben és
  c) a megpályázott tantárgyból vagy annak rokon tárgyaiból legalább jó (4) eredménnyel vizsgázott, illetve a szakterület tanulmányozásában eredményeket tud felmutatni (különösen a Tudományos Diákköri Konferencián szerepelt, kari vagy más pályadíjat nyert, diákköri tevékenységet fejtett ki stb.)
  d) aki a 2020/2021. tanévben nincs passzív féléven;
  e) akinek közösségi munkája megfelelő.

A részletes pályázat feltételek megtalálhatók a pályázati kiírásban >>