Igazságügyi Minisztérium - Jogászösztöndíj

A Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjra pályázni azok az önköltséges vagy költségtérítéses, illetve államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók jogosultak, akik kreditindexe a pályázati időszakot megelőző szemeszterben elérte a 4,00-t, valamint a pályázatban foglalt tudományos és szakmai tevékenységet igazolni tudja (versenyek, konferenciarészvétel, publikáció, nyelvvizsga, stb.). A pályázatokat a karvezetés a HÖT tanulmányi ügyekért felelős referensével egyetértésben bírálja el, és továbbítja a felállított rangsort az Igazságügyi Minisztérium számára.

A Tanulmányi Ösztöndíjra (melynek összege a 2018/2019-es tanév első szemeszterében havi 18 000, 13 000 és 11 200 forint) azok a költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók jogosultak, akik kreditindexe a pályázati időszakot megelőző szemeszterben elérte a 3,51-et, és nem részesülnek Kiválósági Ösztöndíjban. Az ösztöndíjra a pályázás automatikus.

A Kutatási Ösztöndíjra oktatók és hallgatók együttesen, kutatni kívánt téma megjelölésével pályázhatnak.