XXXII. OTDK kari forduló

Kategória: Rendezvények, programok
2014. October 20.

A XXXII. OTDK kari konferenciáját a PTE ÁJK-n 2014. november 3-4-én rendezzük. A konferencia munkája tagozatokban folyik, amelyek a kar tanszékei mellett működő tudományos diákkörökből szerveződnek.

A dolgozatok benevezésének határideje a kari fordulóra: 2014. október 22. a hallgató(k) és konzulenseik nevének és a pályamunka címének megadásával; a dolgozatok végső leadási határideje a tanszékekre: 2014. október 29.
A dolgozatokat a nevező hallgató a szakmai zsűri előtt a kari konferencián szóban is bemutatja. A szakmai zsűri legalább három főből áll, a zsűrinek nem lehet tagja konzulens oktató. A hallgatónak tizenöt perc áll rendelkezésre a dolgozat bemutatására. Ezt követően kerül sor a hallgatói opponensi vélemény ismertetésére, majd a dolgozat készítőjének esetleges viszontválaszára. A szakmai zsűri pontozással értékeli a dolgozatot és a szóbeli előadást, amelyek alapján a nevezett dolgozatokat rangsorolja. 
A tagozatok pontos időpontjai és helyszínei hamarosan felkerülnek a honlapra is.

A pályamunkaként beküldött dolgozat maximum 2,5 szerzői ív (100 000 leütés) terjedelmű lehet (szóközökkel, jegyzetekkel, irodalomjegyzékkel és mellékletekkel együtt). A dolgozat összterjedelme ezek alapján nem haladhatja meg az 50 oldalt. 
Az országos fordulóba benevezett pályamunkának tartalmilag azonosnak kell lennie azzal a pályamunkával, amellyel készítője az intézményi konferencián jogosultságot szerez az OTDK-n történő részvételre. (A kari fordulót követően már csak minimális javításra, stilizálásra van lehetőség, lényeges tartalmi változtatás nem lehetséges.)
Az országos fordulóba benevezett pályamunkákat az OTDT plágiumkereső szoftverrel vizsgálja meg! A fenti kritériumoknak meg nem felelő, illetve a szerzői jogsértést megvalósító dolgozatokat az OTDT kizárja az országos versenyből!

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon