Választások Magyarországon – 2014 Konferencia

Kategória: Rendezvények, programok
2014. November 14.

2014. november 21-én Választások Magyarországon – 2014 címmel konferenciát rendez a PTE Állam- és Jogtudományi Kara. Helyszín: PTE Dr. Halasy-Nagy József Aula (Pécs, Rákóczi út 80.)

A konferencia részletes programja a következő:

9.00-9.30

Regisztráció

9.30

Megnyitó
Dr. Kecskés László D.Sc., dékán, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja (PTE ÁJK)

9.40-11.30

Alkotmányosság, kampány
Levezető elnök Dr. Monori Gábor PhD, adjunktus (PTE ÁJK)
Előadók:

 • Dr. habil. Petrétei József egyetemi tanár (PTE ÁJK): A választás alkotmányossága

 • Dr. Kiss László egyetemi tanár, alkotmánybíró (PTE ÁJK): Választójog az Alkotmánybíróság határozataiban

 • Vörös Zoltán PhD hallgató (PTE BTK): Választókörzetek: manipuláció, vagy természetes aránytalanság

 • Dr. Orosdy Béla ny. egyetemi docens (PTE KTK): Kampány nélküli kampány (a szakpolitikák háttérbe szorulása a politikai marketingben)

 • Dr. Pál Emese PhD hallgató (PTE ÁJK): Választási kampányeszközök

11.30-11.50

Szünet

11.50-13.40

Parlamenti, EP választások
Levezető elnök Dr. Szabó Gábor egyetemi docens (PTE ÁJK)
Előadók:

 • Dr. Horváth Csaba egyetemi docens (PTE ÁJK): A 2014-es parlamenti választás, választási programok és eredmények

 • Dr. Andrássy György tanszékvezető egyetemi tanár (PTE ÁJK): A választási eredmények magyarázatához

 • Dr. Zeller Judit PhD, adjunktus (PTE ÁJK): Az EBESZ a magyarországi választásokról

 • Bárány Viktória Fanny – Molnár Máté Bálint egyetemi hallgatók (PTE ÁJK): Az európai választójog egyenlőtlensége

 • Dr. Tuka Ágnes egyetemi docens (PTE BTK): A 2014-es EP választások magyar eredményei a többi tagállam tendenciájának tükrében; a választások hatása az EU jövőjére

13.40-14.20

Ebédszünet

14.20-16.20

Nemzetiségi, helyhatósági választások
Levezető elnök Dr. Csefkó Ferenc  c. egyetemi docens (PTE ÁJK)
Előadók:

 • Dr. Gyurok János PhD, tudományos munkatárs (PTE BTK): Nemzetiségek Magyarországon a parlamenti és önkormányzati választások után

 • Dr. Cseporán Zsolt PhD hallgató (PTE ÁJK): A 2014-es parlamenti választás a nemzetiségi képviselet aspektusából

 • Kis Kelemen Bence egyetemi hallgató (PTE ÁJK): A helyi önkormányzati választások nemzetiségi szemszögből

 • Dr. habil. Kákai László tanszékvezető egyetemi docens (PTE BTK): Trendek az önkormányzati választásokon

 • Havasi Bianka – Balaskó Angéla egyetemi hallgatók (PTE ÁJK): A 2014. évi helyhatósági választások (Baranya megye és Pécs)

 • Dr. Jusztinger János adjunktus (PTE ÁJK): Választói „akaratbefolyásolás a végeken” – egy kistelepülési választás tanulságai

16.20-16.40

Szünet

16.40-18.30

Választási szervek a gyakorlatban
Levezető elnök  Dr. Ivancsics Imre ny. egyetemi docens (PTE ÁJK)
Előadók:

 • Dr. habil. Fábián Adrián tanszékvezető egyetemi docens, dékánhelyettes (PTE ÁJK): A Nemzeti Választási Bizottság működése három választás tükrében

 • Dr. habil.Nochta Tibor tanszékvezető egyetemi tanár (PTE ÁJK): A  Baranya megyei területi választási bizottság tevékenysége

 • Dr. Bencsik András PhD, adjunktus (PTE ÁJK): Választási jogorvoslás

 • Dr. Göndöc András főjegyző (Baranya Megyei Önkormányzat) – Dr. Lovász István jegyző (Pécs M.J.Város Önkormányzat): A választások lebonyolítása

18.30

A konferencia zárása
Fogadás

A Konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2014 november 17-ig jutassa el a következő címre: horvath.csaba@ajk.pte.hu, tel: 06 30 9594700

A szervezők
Horváth Csaba e-mail: horvath.csaba@ajk.pte.hu, tel: 06 30 9594700
Csefkó Ferenc e-mail: csefko.ferenc@gmail.com, tel: 06 20 2625806
elérhetőségeken állnak az érdeklődők rendelkezésére.

A konferencia társrendezői

 • A Jövő Közigazgatásáért Alapítvány
 • Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon