Tudományos ülés a PAB Bűnügyi Tudományok Munkabizottsága szervezésében

Kategória: Rendezvények, programok
2014. December 08.

A Pécsi Akadémiai Bizottság IX. Gazdaság- és Jogtudomáynok Szakbizottsága Bűnügyi Tudományok Munkabizottsága 

A MODERN KRIMINALISZTIKA ÉS IGAZSÁGYÜGYI ORVOSTAN A GYAKORLAT SZOLGÁLATÁBAN ”

(A Jack the Ripper-eset feldolgozása 126 év után)

címmel tudományos ülést tart. Az ülés időpontja: 2014. december 8. (hétfő) 17. 00

Az ülés helye: PAB Székház, 7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.


Az ülés programja:

A vitaindító előadók és témájuk:

Dr. habil. FENYVESI CSABA PhD, dr. univ. ec.
a PTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszék egyetemi docense.
A modern kriminalisztika lehetőségei régi (megoldatlan) bűnügyek felderítésére

A korreferátor és témája:

Dr. habil. KÖNCZÖL FRANCISKA PhD,
a PTE ÁOK Igazságügyi Intézetének vezetője, egyetemi docens
A modern igazságügyi orvostan lehetőségei régi (megoldatlan) bűnügyek felderítésének elősegítésére

További hozzászólások, vita, majd azok zárása.

A téma interdiszciplináris jellegére tekintettel várjuk az összes tudományág (egyetemi kar) oktatóit/ tudományos kutatóit.

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon