I. Országos Vízgazdálkodási és Vízjogi konferencia

Kategória: Rendezvények, programok
2014. November 19.

A PTE Állam- és Jogtudományi Kara 2014. november 28-án megrendezi az I. Országos Vízgazdálkodási és Vízjogi konferenciát.

A konferencián a Kar oktatói és az Országos Vízügyi Főigazgatóság jeles szakemberei tartanak előadásokat.

A konferencia  időpontja 2014. november 28. 10:00 - 14:30, helyszíne PTE ÁJK (7622 Pécs 48. tér 1.), Molnár Kálmán előadóterem.

A PTE Állam- és Jogtudományi Kara 2015. szeptemberétől – szakirányú továbbképzés keretében – „Vízjogi szakjogász”, a nem jogász diplomával rendelkezők részére „Jogi szakokleveles vízjogi szakember” szak indítását tervezi. A szakindítás előkészítése során folyamatosan együttműködünk a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársággal és a Vízügyi Koordinációs Főosztály munkatársaival.

A tervezett képzés hivatalos bejelentése céljából, továbbá figyelemmel e szakterület kiemelkedő nemzetgazdasági jelentőségére és időszerűségére is rendezi meg a Kar az I. Országos Vízgazdálkodási és Vízjogi konferenciát.

A konferencia fővédnöke:
Dr. Felkai László, Belügyminisztérium Közigazgatási Államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke

A konferencia védnöke:
Dr. Várady József, Országos Vízügyi Főigazgatóság Tudományos Tanácsának elnöke

A konferencia levezető elnöke:
Dr. Tamás Lajos, CSc. ny. egyetemi docens Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék PTE ÁJK


A konferencia programja

10.00 A résztvevők köszöntése
Prof. Dr. habil.  Kecskés László a Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, egyetemi tanár, az Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

10.10 Köszöntő beszéd a Belügyminisztérium részéről

10.20 Nemzetközi vízjog a 21. század elején
Dr. Bruhács János prof. emeritus PTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék

10.40 A vízügyi igazgatás időszerű kérdései
Dr. habil. Fábián Adrián dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi docens PhD. PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék

11:00 Vízközmű jog - üzemeltetési jog
Dr. Szabó Iván ügyvéd, Budapest

11:20 A Tettye Forrásház Zrt. létrejötte és működése az első öt év távlatában
Sándor Zsolt vezérigazgató, Tettye Forrásház Zrt.

11.40 – 13.00 EBÉDSZÜNET

13.00 Vízkárelhárítás Magyarországon
Barabás Ákos főosztályvezető, Országos Vízügyi Főigazgatóság

13.20 Nagyvízi-meder kezelési tervek, a mértékadó árvízszint
Göncz Benedek főosztályvezető, Országos Vízügyi Főigazgatóság

13.40 A vízhiány, mint veszélyforrás
Dr. Ligetvári Ferenc DSc. egyetemi magántanár, Debreceni Egyetem

14.00 Az árvízvédekezés országos irányítása
Bognár Zoltán osztályvezető, Országos Vízügyi Főigazgatóság

14.20 A konferencia zárása
Dr. Tamás Szilvia jogi referens, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság


Tisztelettel meghívjuk a konferenciára. Részvételi szándékát mielőbb jelezze (e-mail: tamas.lajos@ajk.pte.hu), a regisztrációra a helyszínen is lehetőség van.

Információ:
Dr. Tamás Lajos, CSc. ny. egyetemi docens
tel: +36-30-530-30-81
email: tamas.lajos@ajk.pte.hu

Kép forrása: http://www.budapestwatersummit.hu/

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon