Birtokvédelmi konferencia

Kategória: Rendezvények, programok
2017. February 17.

Hatékonyság és jogbiztonság a birtokvédelmi eljárásban címmel rendeznek tudományos ülést a karon 2017. február 24-én 13:30-órai kezdettel, az Igazságügyi Minisztérium Oktatásfejlesztési és Kutatástámogatási programja keretében.


Helyszín:

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar,  7622 Pécs, 48-as tér 1. 011-es terem


Program:

Köszöntő
A kutatási projekt rövid ismertetése

Dr. Jusztinger János PhD
tanszékvezető egyetemi adjunktus

Az új Ptk. birtokvédelmi szabályozásának történeti-dogmatikai előképei
Dr. habil. Pókecz Kovács Attila
egyetemi docens

Tulajdon- és birtokszemlélet a régi magyar jogban
Dr. habil. Béli Gábor
tanszékvezető egyetemi docens

Birtokvédelem Magyarországon a dualizmus korában
Niklai Dominika
joghallgató,
az Óriás Nándor Szakkollégium alelnöke

Birtokvédelem államigazgatási úton a szocializmus időszakában hazánkban – történeti áttekintés
Fürnstáhl Melánia
joghallgató

Kávészünet

A magyar birtokvédelmi rendszer elemzése az angolszász bírói gyakorlat tükrében
Schmidt Virág
joghallgató,
a Római Jogi Tanszék demonstrátora

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárás hatékonysági kérdései
Kasza Melinda
joghallgató,
az Óriás Nándor Szakkollégium tagja

Birtoksértés közérdekből I. Egy atipikus önkormányzati birtokvita
Dr. Jusztinger János PhD
tanszékvezető egyetemi adjunktus
Sásd Város alpolgármestere

Birtoksértés közérdekből II. A jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti per és annak tanulságai
Dr. Kajdon Béla
jegyző
Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal


Meghívó és program letölthető formátumban >>

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon