A XXXII. OTDK kari fordulójának tagozatai

Kategória: Rendezvények, programok
2014. October 31.

A kari fordulót 2014. november 3-4-én bonyolítjuk le, a karon működő diákkörök szerinti tagozatokban. Az egyes tagozatok időpontjait és helyszíneit a következő összefoglaló táblázat tartalmazza.

Tagozat

időpont

helyszín

Alkotmányjogi Tagozat

2014.11.03. 14.00

Z/107.

Büntetőjogi Tagozat

2014.11.04. 15.00

A/326.

Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztika Tagozat

2014.11.04. 14.00

A/303.

Büntetés-végrehajtási Jogi tagozat

2014.11.03. 10:30

tanszék

Informatikai-, Távközlési- és Médiajogi Tagozat

2014.10.04. 13.00

Dékáni Tanácsterem

Jogtörténeti Tagozat

2014.11.03. 18.30

A/207. terem

Környezetjogi Tagozat

2014.11.04. 18:30

Z/307.

Közigazgatási Jogi Tagozat

2014.10.04. 13.00

Dékáni Tanácsterem

Kriminológiai Tagozat

2014.11.03. 9:30

tanszék

Nemzetközi- és Európajogi Tagozat

2014.11.03. 15:30

Z/307.

Polgári Jogi Tagozat

2014.11.04. 16:00

Molnár Kálmán előadó

Polgári Eljárásjogi Tagozat

2014.11.03. 13:30

A/204. 

Római Jogi Tagozat

2014.11.03. 18:30

Z/208.

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon