A hatékony adórendszer mint a jó kormányzás egyik alapfeltétele

Kategória: Rendezvények, programok
2017. November 22.

2017. november 27-én nagy volumenű konferenciára kerül sor a PTE ÁJK-n, amely „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett Államtudományi Kutatóműhely munkájához kapcsolódik.

A kutatás vezetője Prof. Dr. Gál István László tanszékvezető egyetemi tanár, intézetigazgató, a pénzügyi jogi szakmai vezető pedig dr. habil. Szilovics Csaba tanszékvezető egyetemi docens.
A projekt keretében elsődlegesen az adóigazgatási és közigazgatási reformokat, a szabályozási rendszereket, a hatékony és jó kormányzáshoz kapcsolódóan a hatékonyan működő közigazgatás (adóigazgatás) feltételeit, a nemzetközi és hazai szabályozást, módszereket, jogintézményi elemeket, az adóhatóság tevékenységét elősegítő jó gyakorlatokat, a szankciórendszert és a költségvetési csalás kérdését kutatják.

A konferencia plenáris ülése 10:00 órakor kezdődik a Dr. Halasy-Nagy József Aulában, a hozzávetőlegesen két óra időtartamú ülést állófogadás követi, majd délután 14:00 órától 17:00 óráig tartanak a szekcióülések.

A részletes program itt érhető el:
Meghívó >>
Plakát >>

A konferencia a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett Államtudományi Kutatóműhely munkájához kapcsolódik.

 

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon