WÜRTH ALAPÍTVÁNY pályázati felhívás

Kategória: Pályázatok, karrier
2014. October 30.

A PTE Állam- és Jogtudományi Kara pályázati felhívást tesz közzé a Reinhold és Carmen Würth Alapítvány támogatásának elnyerésére a 2014/2015-ös tanévben. A pályázatok beérkezési határideje 2014. november 10.

A Reinhold és Carmen Würth Alapítvány célja, hogy anyagi támogatást nyújtson tehetséges, hátrányos helyzetben lévő, nappali tagozatos joghallgatók részére.
A támogatásra pályázhatnak azok a legalább 3. szemeszterre beiratkozott  hallgatók, akik az előző tanévben legalább 4,00 tanulmányi átlageredményt értek el és hátrányos helyzetben vannak.
Az árvák és félárvák a pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek.
A pályázóknak tanulmányi eredményüket (utolsó két lezárt félév másolata), hátrányos anyagi helyzetüket megfelelő módon (a szülők előző évi adóbevallása vagy a munkáltató igazolása az adóbevalláshoz) igazolni kell és csatolni kell a családi helyzetre (árva, félárva) vonatkozó igazolást is.
Az alapítványi támogatás felosztható összege havi 60.000,- Ft. Az alapító kívánságának megfelelően 2 fő részesülhet havi 30 - 30.000,- Ft-os támogatásban.
A támogatás szeptembertől júliusig, azaz 10 hóra szól.

A pályázatokat a kar Dékánja a HÖT-tel egyetértésben bírálja el.

Beérkezési határidő: 2014. november 10.

A pályázatokat a Tanulmányi Osztályra kell benyújtani, (Tanulmányi Osztály Dohány u. 1-3. fszt.).
Késve beérkezett pályázatokat nem tudunk figyelembe venni, mellékletek pótlására utólag nem szólítunk fel!

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon