Versenyjog Magyarországon és az EU-ban

Kategória: Pályázatok, karrier
2016. February 29.

A Gazdasági Versenyhivatal "Versenyjog Magyarországon és az EU-ban" címmel ismét országos tanulmányi versenyt hirdet a magyar és az európai uniós versenyjog és a tudatos fogyasztói döntéshozatal tárgyában felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók részére.

A jeligével ellátott, legfeljebb 60.000 karakter terjedelmű pályamunkákat 2016. június 6-ig kell benyújtani a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően.

2016-ban az alábbi témákhoz kapcsolódó dolgozatok beérkezését várják:

 1. Erőfölényben lévő vállalkozás különleges felelősségével kapcsolatos joggyakorlat az Európai Unió Bíróságának döntései tükrében
 2. A pontgyűjtő kampányok használatának indokai, hatása, hatékonysága
 3. Megfelelés érdekében tett erőfeszítések, önszabályozás a vállalkozások gyakorlatában (a bírságközleményre is tekintettel)
 4. A fúziókontroll korszerű közgazdasági elemzési módszereinek összefoglaló vagy egy-egy módszerre fókuszáló bemutatása, értékelése, különös tekintettel a jelentősebb európai ügyek tapasztalataira
 5. A „sharing economy” jelenség és a verseny kapcsolódási pontjai
 6. A hub-and-spoke kartellekkel kapcsolatos ügyek tapasztalatainak elemzése
 7. Az önvád tilalma és a hatóságot terhelő tényfeltárási kötelezettség alkotmányos elveinek egyensúlya
 8. Büntetőeljárási eszközök alkalmazása a kartellek felderítésében – EU tagállamok tapasztalatai
 9. A kartellben részes vállalkozásoktól elkülönült piacon működő vállalkozás felelőssége a kartellben való közreműködésért
 10. A settlement alkalmazási tapasztalatainak fölmérése az ECN-hatóságok gyakorlatában
 11. Az engedékenységi politikák eredményessége az ECN-ben
 12. A viszonteladási árak ajánlásának megengedhetősége a hazai- és európai versenyhatóságok gyakorlatában
 13. Horizontális információcsere független harmadik félen keresztül az európai és magyar gyakorlatban

A pályamunkák díjazása:

 1. hely: 400.000 Ft
 2. hely: 300.000 Ft
 3. hely: 200.000 Ft

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon