Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018

Kategória: Pályázatok, karrier
2017. May 09.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) Magyarország Kormánya által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram. Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját.

Az intézményi ÚNKP támogatási keret három részből áll: az alap- és mester- (osztatlan) képzésben részt vevő hallgatók kutatói ösztöndíjának finanszírozására tervezett ÚNKP támogatási keretből (a továbbiakban: „A” keret), a doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek kutatói ösztöndíjának finanszírozására tervezett ÚNKP támogatási keretből (a továbbiakban: „B” keret), valamint a 45 év alatti oktatók, kutatók kutatói ösztöndíjának finanszírozását szolgáló ÚNKP támogatási keretből (a továbbiakban: „C” keret).

A pályázatokat 2017. május 5. - 2017. június 6. között lehet benyújtani.

A pályázathoz kapcsolódó összes információ és dokumentáció letölthető az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága oldaláról.

A pályázatokat a kiírásnak megfelelően egy nyomtatott eredeti példányban és egy nem újraírható DVD-n kell eljuttatni minden esetben a PTE OIG Tehetséggondozási Irodának címezve a Pécsi Tudományegyetem 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. címre. A borítékon meg kell jelölni azt a kart, amelyen belül az Ösztöndíjas a pályázatot benyújtja (pl.: „ÚNKP Ösztöndíjpályázat, ÁJK”)..

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a pályázatokat kizárólag postai úton lehet benyújtani!

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2017-2018 tanévi pályázati kiírása >>

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon