Szakmai gyakorlati lehetőség

Kategória: Pályázatok, karrier
2015. January 14.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala szakmai gyakorlatot hirdet joghallgatók számára 2015. február 2 és március 13. között.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karáról 3 hallgatónak nyílik lehetősége, hogy a szakmai gyakorlaton részt vegyen. A szakmai gyakorlat időtartama alatt az Alapvető Jogok Biztosa vállalja, hogy

  • a hallgatók részére instruktort jelöl ki,
  • gondoskodik arról, hogy a gyakorlatra beosztott hallgatók megismerjék a működési körébe tartozó jogi és ügyviteli feladatok megoldásának menetét, érdemi kérdéseit,
  • az instruktoron keresztül ellenőrzi, hogy a hallgatók eleget tesznek-e a szakmai gyakorlatból eredő kötelezettségeiknek,
  • a szakmai gyakorlat leteltével az instruktor értékeli és minősíti a hallgatók munkáját.

A hallgatók a PTE ÁJK szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályzatában foglaltaknak és az Alapvető Jogok Biztosa által kijelölt instruktortól kapott tájékoztatásnak megfelelően kötelesek teljesíteni a szakmai gyakorlatot, betartva a Hivatalnál végzett szakmai gyakorlat során felmerülő, az egyes ügyviteli, eljárásjogi és adatvédelmi szabályokból fakadó titokvédelmi előírásokat is.

A hallgatókat a szakmai gyakorlat idejére díjazás nem illeti meg.

A szakmai gyakorlat időtartama: 240 óra (2015. február 2. - március 13.)
A szakmai gyakorlat helye: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (1051 Budapest, Nádor u. 22.)

Jelentkezési határidő: 2015. január 23.

Jelentkezés módja és további információ:
dr. Naszladi Georgina, Alkotmányjogi Tanszék
telefon: (72) 501 599/ 23225
email: naszladi.georgina@ajk.pte.hu

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon