Rézler Gyula Alapítvány pályázati felhívása

Kategória: Pályázatok, karrier
2014. October 13.

A Rézler Gyula Alapítvány hazai tanulmányi ösztöndíjat hirdet a tudományos pályát kezdett, vagy arra készülő, illetve már kutatói tapasztalatokat szerzett fiatalok számára „A nők és gyermekes anyák esélyegyenlősége a tudományos életben" témakörben. 

A pályázat tematikus, azt az alábbi témakörben lehet benyújtani:

„A nők és gyermekes anyák tudományos életben való foglalkoztatási és előrejutási lehetőségei, esélyegyenlősége bármely munkavégzésre irányuló jogviszonyban - a hazai illetve nemzetközi ösztöndíjakhoz és pályázatokhoz való hozzájutásra is kiterjedően.”

A pályázaton részt vehet minden magyar állampolgárságú, (a pályázat beadási határidejének napján) 35 év alatti, MA vagy MSc diplomával rendelkező pályázó. PhD fokozat megléte, illetve doktori iskolában való – dokumentummal igazolt – részvétel az elbírálás során előnyt jelent.

A pályázat benyújtási határideje:

  • elektronikusan: 2014. november 10. 24:00 
  • postai úton: 2014. november 10-i postai bélyegzővel

A pályázatok beérkezését az Alapítvány e-mailben visszaigazolja. A beérkezett pályázatokat a Kuratórium bírálja el. Az esélyes jelölteket a Kuratórium szóbeli meghallgatásra hívja meg, ahol a jelölt vázolja kutatási tervét, elképzeléseit.

A szóbeli meghallgatásokra 2014. november 24-vel kezdőd héten kerül sor. Amennyiben a pályázó nem tud részt venni a meghallgatáson, pályázatát a Kuratórium az elbírálás további folyamatában már nem veszi figyelembe.

A sikeres pályázó 2014. december 8-tól összesen 300.000 forint ösztöndíjban részesül, a későbbiekben részletezett módon és feltételek mellett.

További információk a pályázatra benyújtandó dokumentumokról, az elbírálás menetéről illetve az ösztöndíj folyósításának feltételeiről az alapítvány honlapján érhetők el.

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon