Pályázati felhívás

Kategória: Pályázatok, karrier
2014. May 28.

 

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont
Főigazgatója pályázatot hirdet
fiatal kutatói közalkalmazotti munkakörbetöltésére
az MTA TK Jogtudományi Intézetben
 
Feladatkör:
§ Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének Piacgazdaság Magánjogi, Büntetőjogi, és Közigazgatási Jogi Garanciái Kutatásának Osztályán.
§ Kutatási téma: Akadémiai szabályozások történeti és összehasonlító vizsgálata
A kutató feladata a Jogtudományi Intézetben folyó kutatásba való bekapcsolódás, a benyújtott témának a tudományos akadémiák jogi helyzetének vizsgálatára kell koncentrálnia, preferáltan egyúttal hasonló témájú PhD disszertáció keretében. A téma felölelheti a következők valamelyikét: az MTA belső és külső szabályozásának története; a tudományos akadémiákra vonatkozó EU-szabályok; a tudományos akadémiák hatáskörei és funkciói más államokban; az MTA hatályos szabályainak public choice elemzése.
 
Pályázati feltételek:
·        Egyetemi végzettség (nem feltétlenül jogtudományi);
·        Felső korhatár 30 év (kivételes esetekben 35 év) (Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónő esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra is.);
·        Büntetlen előélet, cselekvőképesség;
·        Az angol nyelv magas szintű ismerete;
·        Kutatási terv benyújtása:
-        a tervnek tartalmaznia kell: a tervezett kutatás rövid összefoglalóját, a célok elméleti hátterét, a használandó módszereket és adatokat, tervezett publikációkat, valamint a megvalósítás ütemtervét három évre lebontva.
 
Előnyt élveznek:
·        A PhD-hallgatók
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
§ A pályázó szakmai önéletrajzát.
§ A pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelő kutatási tervet (3-5 oldal).
§ Végzettséget igazoló okirat másolatát
§ Nyelvtudást igazoló okirat másolatát.
A munkavégzés helye:
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet
Budapest 1014 Országház u. 30.
 
A pályázat beérkezésének határideje:
2014. június 27. péntek 12 óra.
A pályázatot egy példányban, postai és elektronikus úton kérjük eljuttatni a Jakab András, MTA TK Jogtudományi Intézet, 1014 Budapest, Országház utca 30. címre és az argyelan.zsuzsa@tk.mta.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon/elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Fiatal kutató 2014 JTI.
 
A pályázat elbírálásnak határideje:
2014. július 31.
 
A pályázat elbírálásnak módja:
A beadott pályázat értékelése és a szóbeli elbeszélgetés alapján történik.
A beérkezett pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést 2014. július 10-ig
A fiatal kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V.26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók.
A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltésének részletes szabályairól a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 40/2013. (XII. 17.) számú határozata rendelkezik, letölthető a  http://tk.mta.hu/uploads/files/40_2013_elnoki_hat_fiatal_kutato_betoltes.pdf linkről.
A munkakör 2014. szeptember 15-tőltölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés maximum 2017. szeptember 14-ig szól négyhónapos próbaidővel.
 
A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Jakab András, MTA TK JTI igazgató, +36-1-355-7384/100, jakab.andras@tk.mta.hu.

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon