Pályázat oktatóknak a PTE Szenátusa munkáját segítő Innovációs Bizottság tagi tisztségének betöltésére

Kategória: Pályázatok, karrier
2014. May 23.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja pályázatot hirdet a PTE Szenátusa munkáját segítő Innovációs Bizottság tagi tisztségének betöltésére 

Pályázati feltételek:
Pályázhatnak a Kar mindazon közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatói-kutatói, akik képesek a PTE-SZMSZ 18. számú melléklete 22. §-ában meghatározott feladatok ellátására.

A pályázathoz csatolni kell:
–    a pályázati kérelmet,
–    a pályázó szakmai életútját bemutató önéletrajzot,
–    a pályázónak a feladat ellátásával kapcsolatos rövid szakmai elképzelését,
–    nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
    
A tagi teendők ellátása 3 évre szól. Kezdete: 2014. év július hó 1. napja.

A pályázat beérkezésének határideje: 2014. június 4.

A pályázatot elektronikus úton a kovacs.bela@ajk.pte.hu email címre kérjük benyújtani, az email tárgyában kérjük feltüntetni: PÁLYÁZAT a PTE Innovációs Bizottsága tagi tisztségére (a pályázó neve).

A pályázat elbírálásának rendje: A tagot a Kari Tanács választja meg a pályázati kiírásban meghatározott időtartamra. Az elbírálás legkésőbb 2014. június 30. napjáig megtörténik.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a Dékáni Titkárságon Dr. Kovács Béla kari igazgatónál személyesen (107. szoba), vagy a 30-377-1841 telefonszámon.

 

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon