Pályázat „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” címmel

Kategória: Pályázatok, karrier
2015. January 15.

A Gazdasági Versenyhivatal immár tizenhatodik alkalommal hirdeti meg tanulmányi versenyét nappali tagozatos alapképzésben (osztatlan képzés, BSc/BA) valamint mesterképzésben (MSc/MA) résztvevő egyetemi-főiskolai hallgatók részére.

A jeligével ellátott, legfeljebb 60.000 karakter terjedelmű pályamunkákat 2015. június 1-ig kell benyújtani a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően.
Az alábbi témakörök valamelyikében várnak dolgozatokat:

 1. A hub-and-spoke kartellekkel kapcsolatos ügyek tapasztalatainak az elemzése az EU Bizottság Verseny Főigazgatósága és az EU tagállamok versenyhatóságainak joggyakorlata alapján
 2. Az egyéni felelősség megjelenése a versenyjogi eljárásokban – nemzetközi kitekintés: szabályozás és gyakorlat
 3. Egy tetszőlegesen kiválasztott szektor/ágazat piacszerkezetének modellezése, versenyintenzitással való összefüggéseinek bemutatása kvantitatív közgazdasági módszerekkel
 4. A „sharing economy” jelenség és a verseny kapcsolódási pontjai
 5. Az Európai Unió Bíróságának az anyavállalati felelősséggel kapcsolatos gyakorlata, az anyavállalati felelősséggel kapcsolatos joggyakorlat fejlődése
 6. Tagállamok egyezségi eljárással kapcsolatos gyakorlatának összehasonlító elemzése
 7. Uniós fúziós reform a küszöbön – valóban „hiányos” az uniós fúziókontroll szabályozás?
 8. A ’vállalkozásrész’ fogalom tartalmi fejlődése, alakulása a GVH esetjogi gyakorlatában
 9. A határokon átnyúlóan működő eladók és szolgáltatók által elkövetett jogsértések észlelésére, kivizsgálására, megszüntetésére és megtiltására irányuló, végrehajtó hatóságok közötti együttműködés lehetőségéről és akadályairól
 10. A fogyasztói tudatosság növelését célzó kampányok és ezek hatásának vizsgálata az EUban és Magyarországon
 11. Összehasonlító reklámok használatának oka, szerepe, hatása, hatékonysága
 12. A vádlott üljön le! – avagy az önvád tilalma és a hatóságot terhelő tényfeltárási kötelezettség alkotmányos elveinek egyensúlya
 13. Bűnös vagy nem bűnös? – avagy a versenyjogi jogsértésért való felelősség kimondásakor figyelembe vett bizonyítási szint alkotmányossága
 14. Málenkij rabatt – a hűség-kedvezményekhez, mint erőfölényes visszaélésekhez kapcsolódó joggyakorlat bemutatása
 15. Pay for delay – avagy a szabadalmi védettséggel való élés és visszaélés határa

Pályázati kiírás >>

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon