Pályázat tudományos rendezvények szervezésének támogatására

Kategória: Pályázatok, karrier
2018. December 07.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- Jogtudományi Karának dékánja pályázatot hirdet tudományos rendezvények megvalósításának támogatására.

A pályázat célja: szakmai, tudományos rendezvények megvalósításának elősegítése, melyet elsősorban a Karon közalkalmazott jogviszonyban álló tanársegédek szerveznek, illetve részvételükkel valósul meg.

A pályázathoz csatolni kell:

  • a pályázó(k) nevét,
  • a költségtervet,
  • a rendezvény programját.

A megvalósítás időtartama: 2019. április 1-től 2019. május 31-ig

A pályázat keretösszege: 150.000.- Ft, mely a rendezvény lebonyolításához szükséges dologi kiadásokra fordítható.

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. február 1-e.

Pályázhat a Karral közalkalmazotti jogviszonyában álló tanársegéd vagy tanársegédek.

A pályázatot elektronikus úton a dekan@ajk.pte.hu email címre kérjük benyújtani, az email tárgyában kérjük feltüntetni PÁLYÁZAT tudományos rendezvények szervezésének támogatására.

A pályázat elbírálásnál előnyt élveznek azok a pályázatok, amelynek tárgya több tudományterületet is átfogó rendezvény megvalósítása, illetve témája a szélesebb nyilványosság érdeklődésére is számottarthat.

A pályázat elbírálásnak rendje: a dékán dönt a pályázatokról 2019. február 15-ig.

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon