Pályázat angol nyelvű dolgozat elkészítésére

Kategória: Pályázatok, karrier
2014. November 07.

A Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda pályázatot hirdet megadott témakörökben dolgozatok írására, angol nyelven. Pályázati határidő: 2014. december 10.

A pályázó a kiírásban szereplő bármely témakörben (választható témák a letölthető dokumentumban), a cím keretein belül szabadon készítheti el pályamunkáját, angol nyelven, legfeljebb 15 oldal terjedelemben (Times New Roman 12-es betűméret, másfeles sortávolság). A pályaműnek nemcsak a felvázolt kérdés, probléma elemzésére, hanem a jogterületet érintő legnagyobb kihívásokra és jövőbeni változásokra is ki kell térnie. A legjobb művek szerzői egy magyar nyelven tartandó szóbeli beszélgetésen („döntőn”) is részt vesznek. A pályázaton részt vehetnek a magyarországi jogi egyetemek legalább harmadéves hallgatói, valamint magyar vagy külföldi jogi egyetemeken posztgraduális képzésben részt vevő, magyar jogi diplomával rendelkező hallgatók.

A pályamunkákat legkésőbb 2014. december 10-ig kérjük eljuttatni Dalos Csilla részére e-mailben a cdalos@whitecase.com címre vagy 
postai úton a Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda címére (1061 Budapest, Andrássy út 11.; Dalos Csilla figyelmébe). A pályamunka első
oldalán kérjük feltüntetni a pályázó nevét, címét, telefonszámát, egyetemének nevét és évfolyamának megjelölését. A pályázók a pályázati 
felhívással kapcsolatos kérdéseikkel Csák Ildikóhoz fordulhatnak a (06 1) 488 5200 telefonszámon.

A pályázat díjazása 
A győztes pályaműveket egy, az irodánk jogászaiból álló bizottság választja ki. Az első helyezett pályamű 200.000 forint, a második 100.000
forint, a harmadik pedig 50.000 forint jutalomban részesül.

További részletek és a pályázati témakörök: >>

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon