Pályázat államilag támogatott képzésre történő átvételre,

Kategória: Pályázatok, karrier
2014. September 11.

Az Állam- és Jogtudományi Kar pályázatot ír ki a tanulmányaikat 2013/2014-es tanév I. félévében vagy azt megelőzően kezdő jogász, jogi asszisztens szakos hallgatók részére.

1. Az Állam- és Jogtudományi Kar pályázatot ír ki jelen pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott hallgatók részére, hogy tanulmányaikat a 2014/2015-ös tanév őszi szemeszterétől kezdődően államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésben folytathassák a következő szakon/szakokon:

Szak megnevezése Munkarend Jogviszony kezdete Létszám
(fő)
Jogász nappali 2013-2014-1
vagy előtte
˜4
Jogi asszisztens nappali 2013-2014-1
vagy előtte
˜2

 

2. Pályázatot nyújthat be az a hallgató:

  • aki a 2013/2014-es tanév I félévében, vagy azt megelőzően létesített jogviszonyt az Állam- és Jogtudományi Karon;
  • magyar állampolgár vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik;
  • aki legalább 2 aktív szemesztert töltött el a Karon, jogász szakon, nappali munkarendben, jogi asszisztens szakon, nappali munkarendben aki az utolsó kettő bejelentkezett és lezárt szemesztereiben összesen elérte az ajánlott tantervben előírt kredit szám legalább 50%-át.

3. Nem vehető át államilag támogatott képzési formára:

  • a 2006. szeptember 1-jét megelőzően hallgatói jogviszonyt létesített költségtérítéses hallgató, amennyiben a részére rendelkezésre álló támogatási időt már korábban felhasználta, vagy nem első alapképzésben, illetőleg első kiegészítő alapképzésben folytat tanulmányokat;
  • a 2006. szeptember 1-jét követően hallgatói jogviszonyt létesített költségtérítéses/önköltséges hallgató, amennyiben a korábban igénybe vett államilag támogatott/állami ösztöndíjas féléveinek száma kettővel – fogyatékossággal élő hallgatók esetében néggyel – meghaladja az adott szak képzési idejét. Továbbá, az a hallgató sem, aki államilag támogatott képzésben azonos képzési ciklusban végbizonyítványt szerzett.

4. A pályázatot a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tanulmányi Osztályára (PTE ÁJK TO cím: 7622 Pécs 48-as tér 1.) kell benyújtani, a mellékelt pályázati űrlapon.

5. A pályázat beérkezési határideje:
2014. szeptember 18. (csütörtök) 16 óra.

6. A pályázatnak tartalmaznia kell az utolsó két félév korrigált kreditindex átlagát, a képzésben eddig megszerzett kreditek mennyiségét (féléves bontásban), hallgatói jogviszonya létesítésének dátumát, a végzés várható időpontjának megjelölését. A kérelemben a hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy korábban milyen felsőoktatási tanulmányokat folytatott, illetőleg az esetlegesen már elhasznált államilag támogatott/állami ösztöndíjas félévek számáról.

7. A benyújtott pályázatokat a PTE ÁJK TO állítja sorrendbe a térítési és juttatási szabályzat 43. § rendelkezései szerint az összesített korrigált kreditindex alapján. A PTE ÁJK TO által megállapított sorrendet a Kar dékánja hagyja jóvá.

8. A pályázatok eredménye 2014. szeptember 30-tól megtekinthető a TO előtt elhelyezett hirdetőtáblán.

9. A pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseire a következő elérhetőségeken állunk szíves rendelkezésére:

E-mail cím: nadi.judith@ajk.pte.hu;
Telefonszám: 72/501-599/23351 (Nádi Judith)
Személyesen: ÁJK TO 9-es iroda (front office) hétfőtől-csütörtökig 8-12, 13-16 óráig, pénteken 8-12-óráig (7622 Pécs, Dohány u. 1-3)

Pályázati űrlap letöltése >>

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon