Mailáth György Tudományos Pályázat 2016

Kategória: Pályázatok, karrier
2016. July 18.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke gróf Székhelyi Mailáth György országbíró emlékére idén is tudományos pályázatot hirdet, amelynek keretében négy szekcióban várnak pályamunkákat megadott témakörök alapján.

A pályázatot joghallgató tagozaton is meghirdették, amelyben pályázhat minden, a bírósági munka iránt érdeklődő, jogász osztatlan képzésben részt vevő hallgató.

Pályázni kizárólag olyan dolgozattal lehet, amelyet a benyújtására rendelkezésre álló határidőt megelőzően nem nyújtottak be más tudományos pályázat, illetve évfolyamdolgozat, szakdolgozat céljából, más hasonló, a pályázó képzéséhez, illetve munkavégzéséhez közvetlenül kapcsolódó célból, továbbá közzététel, megjelentetés céljából. A pályaművek maximális terjedelme három szerzői ív (egy szerzői ív negyvenezer leütés, lábjegyzetekkel és szóközökkel együtt).

Olyan dolgozatok benyújtását várják, amelyekben a pályázati kiírásban szereplő témákat a pályázók – amennyiben ez lehetséges – alaptörvényi aspektusból (is) megközelítik.

Az Országos Bírósági Hivatal a nyertes pályaműveket önálló kiadványban kívánja megjelentetni, de a szerzőnek lehetősége van a pályaművek más kiadványban történő publikációjára is.

A pályamunkák kizárólag postai úton nyújthatóak be az Országos Bírósági Hivatal Elnökének címezve (1055 Budapest, Szalay u. 16.). A postára adási határidő: 2016. október 5.

A témakörök és a teljes pályázati kiírás megtekinthető itt >>

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon