Mailáth György Tudományos Pályázat 2015

Kategória: Pályázatok, karrier
2015. July 24.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke gróf Székhelyi Mailáth György országbíró emlékére idén is tudományos pályázatot hirdet, amelynek keretében négy szekcióban várnak pályamunkákat a megadott témakörök alapján.

A dolgozatok maximális terjedelme három szerzői ív (egy szerzői ív negyvenezer leütés, lábjegyzetekkel és szóközökkel együtt).
A szöveget rich text (.rtf) fájlformátumban, 12-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal, sorkizárttal, egyszeres sorközzel, 2,5 cm-es margóval kérik írni. A dolgozatokat tartalomjegyzékkel és irodalomjegyzékkel kell ellátni. A végjegyzetek használatát mellőzzék, a lábjegyzeteket arab számmal számozzák 1-től kezdődően. Internetes forrásokra történő hivatkozás esetén szíveskedjenek feltüntetni a letöltés, illetve megtekintés dátumát.

A pályamunkák kizárólag postai úton nyújthatók be az Országos Bírósági Hivatal Elnökének címezve (1055 Budapest, Szalay u. 16.).
Postára adási határidő: 2015. október 5.

A teljes kiírás a részvételi feltételekkel és a választható témakörök letölthetők itt. >>

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon